Årligt möte 2019

 

TACK till alla er – föreläsare & deltagare – som på olika sätt medverkade till att göra BPSD-registrets Årliga möte till en trevlig & givande dag!
Den 26 november hölls vårt Årliga möte i Katrineholm och vi var drygt 350 personer samlade denna dag.

Innovationspriset 2019

 

BPSD-registrets Innovationspris delades också ut denna dag.
Vi vill tacka för alla fina nomineringar som vi fått in av er runt om i landet och ni är väldigt, väldigt många som gör ett fantastiskt arbete – varenda dag!
Av alla nomineringar som kom in valde vi ut två stycken som vi vill uppmärksamma lite extra och som vi gärna vill dela med er andra …

Kristina Westerberg Pettersson, Silviasyster & Alexander Karlsson, språkombud på Parkvägen i Österbybruk i Östhammars kommun
Kristina och Alexander har på sin arbetsplats tagit fram ett verktyg som ska underlätta arbetet för all personal och kanske speciellt för nyanställda och vikarier. Verktyget består av textbrickor som man som personal kan bära med sig inför mötet med en vårdtagare. På textbrickorna finns tydlig och viktig information som man behöver ha kännedom om i mötet med en specifik vårdtagare.

BPSD-registrets motivering
”Genom kreativa och tydliga textbrickor har Kicki & Alexander i Österbybruk, på ett innovativt sätt förenklat och säkerställt att personal är både förberedda och har kännedom om vad som är viktigt i mötet med personen de vårdar”.

 

Demensboendena i stadsdel Centrum i Göteborgs stad genom Malin Birath, demenssjuksköterska.
Personalen har tillsammans tagit fram en mötesstruktur att använda i sitt arbete. Syftet med strukturen är både att höja kvaliteten på möten med vårdtagare och anhöriga, men också främst att verkligen inkludera vårdtagarna själva i omvårdnaden – de är ju de som är huvudpersonerna i sitt eget liv.    

BPSD-registrets motivering
”Demensboendena i stadsdel Centrum i Göteborg har på ett innovativt sätt skapat en struktur för det personcentrerade mötet, där personen med demenssjukdom ges möjlighet att själv uttrycka sina behov och önskemål och är en självklar deltagare i planeringen av sin egen tillvaro”.

Framöver kommer det att komma mer information från både Östhammar & Göteborg!

Vi fortsätter dock att välkomna både innovativa idéer och goda exempel, så hör gärna av er och berätta vad som pågår hos just er.