Målsättningar för BPSD-registrets FoU-grupp


Målsättningar för BPSD-registrets FoU-grupp (uppdat jan 2024)

BPSD-registrets plattform för Forskning och Utveckling (FoU) består av


Moa Wibom

Specialist i allmänmedicin och Silvialäkare sedan 2015. Överläkare och sedan år 2017 enhetschef på enheten för Kognitiv medicin på Ängelholms sjukhus, Region Skåne. Registerhållare för BPSD-registret sedan den 1 augusti 2021.

Elisabet Londos

Överläkare och professor. Specialist i rehabiliteringsmedicin och psykiatri. Forskningsintresse: Lewy body sjukdom, icke-farmakologiska behandlingsstrategier som t ex estetisk verksamhet.
Medlem i BPSD-registrets styrgrupp.

Katarina Nägga

Överläkare och docent, arbetar på Geriatriska Sektionen vid Medicinska och Geriatriska Akutkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. Katarina kombinerar sin tjänst som läkare på Minnesmottagning med klinisk forskning. Forskningen handlar framför allt om olika riskfaktorer för utveckling av kognitiv svikt och demens men också om olika frågeställningar som utgår från BPSD-registret och de data som samlas in där.
Katarina är medlem i styrgruppen för Svenska Demensregistret – SveDem. Hon har också medverkat vid framtagandet av BPSD-registret och är medlem i registrets styrgrupp sedan starten.

Forska eller skriva en uppsats kring BPSD-registret?


 

Är du intresserad av att forska eller skriva en uppsats kring BPSD-registret, så ber vi dig att kontakta Moa Wibom, registerhållare för BPSD-registret, på mailadress: moa.wibom@skane.se

Vid ansökan om utdrag kommer vi att beakta att din ansökan inte konkurrerar med pågående projekt.

För att stimulera till studentuppsatser på magister- och masternivå finansieras dessa utdrag av BPSD-registret. Utdrag för forskning finansieras av forskaren.