Målsättningar för BPSD-registrets FoU-grupp


Läs mer här

BPSD-registrets plattform för Forskning och Utveckling (FoU) består av


Eva Granvik

Sjuksköterska, master i omvårdnad. Har arbetat med verksamhetsutveckling 2005 – 2014 och är nu enhetschef för Kunskapscentrum demenssjukdomar, Region Skåne. Registerhållare för BPSD-registret.

Elisabeth Londos

Överläkare och professor. Specialist i rehabiliteringsmedicin och psykiatri. Forskningsintresse: Lewy body sjukdom, icke-farmakologiska behandlingsstrategier som t ex estetisk verksamhet.
Medlem i BPSD-registrets styrgrupp.

Lennart Minthon

Överläkare och professor. Specialist i psykiatri. Har varit verksamhetschef vid Minneskliniken vid Skånes Universitetssjukvård 1993–2012, Kunskapscentrum demenssjukdomar och har utvecklat BPSD-registret.

Katarina Nägga

Överläkare och docent, arbetar på Geriatriska Sektionen vid Medicinska och Geriatriska Akutkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. Katarina kombinerar sin tjänst som läkare på Minnesmottagning med klinisk forskning. Forskningen handlar framför allt om olika riskfaktorer för utveckling av kognitiv svikt och demens men också om olika frågeställningar som utgår från BPSD-registret och de data som samlas in där.
Katarina är medlem i styrgruppen för Svenska Demensregistret – SveDem. Hon har också medverkat vid framtagandet av BPSD-registret och är medlem i registrets styrgrupp sedan starten.

Forska eller skriva en uppsats kring BPSD-registret?


 

Är du intresserad av att forska eller skriva en uppsats kring BPSD-registret, så ber vi dig att kontakta Eva Granvik, registerhållare för BPSD-registret, på mailadress: eva.granvik@skane.se

Vid ansökan om utdrag kommer vi att beakta att din ansökan inte konkurrerar med pågående projekt.

För att stimulera till studentuppsatser på magister- och masternivå finansieras dessa utdrag av BPSD-registret. Utdrag för forskning finansieras av forskaren.