Sjukdom förändrar livet.

Begreppet BPSD är inte en diagnos, utan symtom. Det kan exempelvis vara så att du känner dig orolig, upprörd och/eller ledsen på ett sätt som du inte brukar vara. Det kan vara så att du tappar intresse för saker som du tidigare gjort. Det är också vanligt att sömnen blir sämre.

Under sjukdomstiden drabbas så många som 90% av Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom (BPSD).

 

Symtomen minskar välbefinnandet och därför är det viktigt att hitta ett sätt att förebygga och att bemöta dessa på bästa sätt. Detta kan göras genom att man utgår från varje unik persons behov och möjligheter och arbetar med hjälp av BPSD-registret som är ett svenskt nationellt kvalitetsregister.

BPSD-registret har varit ett nationellt kvalitetsregister sedan den 1 november 2010 och det stöds av Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Vill du veta mer om vad ett kvalitetsregister är?
Titta gärna på denna korta film som på ett enkelt sätt förklarar hur kvalitetsregistret BPSD-registret fungerar och om hur man praktiskt arbetar för att minska beteendemässiga och psykiska symtom vid kognitiv sjukdom/demenssjukdom.

Vill du prata med någon om din situation?

Om du känner att dina symtom bekymrar dig, vänd dig i första hand till din vårdcentral/primärvården för rådgivning.
Kontakta din kommun. I många kommuner finns det även en särskild demenssjuksköterska, samordnare och/eller demensteam som kan hjälpa dig vidare så att du får rätt stöd.

 

Nedanstående organisationer erbjuder telefonrådgivning med medmänskligt stöd utan att du behöver vara medlem.
På hemsidorna nedan finns aktuella öppettider:

Alzheimerguiden är en digital plattform med mycket information för dig som är i början av din sjukdom eller nyligen fått en diagnos..