Administratörsutbildning (Obligatorisk)


 

När enheten/kommunen/verksamheten har bestämt sig för att ansluta sig till BPSD-registret anmäler man sig till vår 2,5-dagars administratörsutbildning. De som ska delta vid utbildningen är ett team från varje enhet. Teamet bör alltid minst bestå av undersköterskor, sjuksköterska & enhetschef, men vi rekommenderar att även andra yrkeskategorier deltar, t.ex arbetsterapeut, fysioterapeut, MAS, demenssjuksköterska m.fl.
Syftet med administratörsutbildningen är olika för olika yrkeskategorier. Mer om detta kan du läsa på fliken ”Att ansluta en enhet”.

Innehåll vid Administratörsutbildningen, kursmål & program

Kostnad

Utbildningarna är kostnadsfria, men vi tar ut en självkostnadsavgift för utbildningsmaterial & förmiddags- och eftermiddagsfika à 750 kr per person (exkl. moms) vid utbildningarna på KunskapsCentrum i Malmö. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.

Lunch, resa och logi ingår ej.

Datum för administratörsutbildningen (Malmö)27-28 augusti 2020 + 17 november 2020 (eftermiddagen) / Inställd pga Folkhälsomyndighetens rekommendationer
19-20 november 2020 + 9 februari 2021 (eftermiddagen) / 24 platser

Vi återkommer efter sommaren med nya utbildningstillfällen när vi vet mer om vilka rekommendationer som kommer att gälla i samhället.

 

 

Utbildningen är på två heldagar samt en halvdags uppföljning. För att få inloggningsuppgifter krävs närvaro båda heldagarna.

Tider för våra utbildningar i Malmö brukar vara 8.30-16 (dag 1) och 8-15.30 (dag 2). Information om vilka tider som gäller för ett specifikt utbildningstillfälle skickas alltid ut via mail till deltagarna innan utbildningen.

 

Information om sparade personuppgifter för dig som anmäler dig till BPSD-registrets utbildningar – GDPR

Övriga utbildningstillfällen i landet (Administratörsutbildningen)


 

BPSD-registrets administratörsutbildningar genomförs på många ställen runt om i landet. Våra certifierade utbildare anordnar utbildningar inom sina ”egna” områden och information om dessa utbildningar sprids lokalt. Information om vilka kommuner & privata verksamheter som har egna certifierade utbildare finner du på fliken Kontakt.

Utbildning till Certifierad utbildare

 

Denna utbildning riktar sig till dig som ska fungera som certifierad utbildare för BPSD-registret och anordna egna administratörsutbildningar inom den egna kommunen/länet/verksamheten. För att bli certifierad utbildare ställs särskilda krav på gedigen kunskap & erfarenhet inom det aktuella området samt att det finns ett uppdrag från din arbetsgivare.

Vänligen läs igenom all information på sidan Anslutning till registret/Certifierad utbildare noga innan ni anmäler er. Aktuella datum och anmälan görs från den sidan.