Administratörsutbildning (Grundläggande utbildning)


 

När enheten/kommunen/verksamheten har bestämt sig för att ansluta sig till BPSD-registret anmäler man sig till vår 2,5-dagars administratörsutbildning. De som ska delta vid utbildningen är ett team från varje enhet. Teamet bör alltid minst bestå av undersköterskor, sjuksköterska & enhetschef, men vi rekommenderar att även andra yrkeskategorier deltar, t.ex arbetsterapeut, fysioterapeut, MAS, demenssjuksköterska m.fl.
Syftet med administratörsutbildningen är olika för olika yrkeskategorier. Mer om detta kan du läsa på fliken ”Att ansluta en enhet”.

Innehåll vid Administratörsutbildningen, kursmål & program

Datum för administratörsutbildningen

BPSD-registrets administratörsutbildningar genomförs runt om i hela landet av kommunernas och verksamheternas certifierade utbildare och information om utbildningarna sprids lokalt.
Administratörsutbildningen är på två heldagar samt en halvdags uppföljning.
För att få inloggningsuppgifter krävs närvaro båda heldagarna.

Information om vilka kommuner & privata verksamheter som har egna certifierade utbildare finner du i filen här:
Certifierade utbildare – Kommun & privata verksamheter (uppdaterad sept 2021)Under 2021 och 2022 kommer vi på kansliet inte att genomföra några egna administratörsutbildningar, utan vi hänvisar till kommunernas och verksamheternas certifierade utbildare. De kommer att hålla administratörsutbildningar som tidigare, utifrån de riktlinjer som finns och vi hänvisar till dem när det gäller information om aktuella datum och tider.
BPSD-registrets kansli kommer framöver att satsa på fler certifieringsutbildningar och vi uppmuntrar därför de kommuner/verksamheter som idag saknar utbildare att utbilda egna.

 

Information om sparade personuppgifter för dig som anmäler dig till BPSD-registrets utbildningar – GDPR

Kostnad

Utbildningarna är kostnadsfria, men BPSD-registret tar ut en självkostnadsavgift för utbildningsmaterial à 350 kr per person exkl. moms.
Övriga kostnader kan tillkomma för till exempel fika, lunch, lokal eller dylikt, men detta är utanför BPSD-registrets ansvar och beslutas samt informeras lokalt av de kommuner/verksamheter som ansvarar för genomförandet av respektive utbildning.

Anmälan till administratörsutbildningen

Anmälan görs enligt aktuell kommun/verksamhets policy och sker lokalt i samarbete med kommunen/verksamhetens egna certifierade utbildare.

ANMÄLAN till Administratörsutbildningen gör du HÄR

Utbildning till Certifierad utbildare


 

Denna utbildning riktar sig till dig som ska fungera som certifierad utbildare för BPSD-registret och anordna egna administratörsutbildningar inom den egna kommunen/länet/verksamheten. För att bli certifierad utbildare ställs särskilda krav på gedigen kunskap & erfarenhet inom det aktuella området samt att det finns ett uppdrag från din arbetsgivare.

Vänligen läs igenom all information på sidan Anslutning till registret/Certifierad utbildare noga innan ni anmäler er. Aktuella datum och anmälan görs från den sidan.