Administratörsutbildning (Obligatorisk)


 

När enheten/kommunen/verksamheten har bestämt sig för att ansluta sig till BPSD-registret anmäler man sig till vår 2,5-dagars administratörsutbildning. De som ska delta vid utbildningen är ett team från varje enhet. Teamet bör alltid minst bestå av undersköterskor, sjuksköterska & enhetschef, men vi rekommenderar att även andra yrkeskategorier deltar, t.ex arbetsterapeut, fysioterapeut, MAS, demenssjuksköterska m.fl.
Syftet med administratörsutbildningen är olika för olika yrkeskategorier. Mer om detta kan du läsa på fliken ”Att ansluta en enhet”.

Innehåll vid Administratörsutbildningen, kursmål & program

Kostnad

Utbildningarna är kostnadsfria, men vi tar ut en självkostnadsavgift för utbildningsmaterial & förmiddags- och eftermiddagsfika à 750 kr per person (exkl. moms) vid utbildningarna på KunskapsCentrum i Malmö. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.

Lunch, resa och logi ingår ej.

Datum för administratörsutbildningen (Malmö)

Under hela 2021 kommer vi på kansliet inte att genomföra några egna administratörsutbildningar, utan vi hänvisar till kommunernas och verksamheternas certifierade utbildare. De kommer att hålla administratörsutbildningar som tidigare utifrån de riktlinjer som finns och vi hänvisar till dem när det gäller information om aktuella datum.
(Kansliet kommer under 2021 istället att satsa på fler certifieringsutbildningar och vi uppmuntrar därför de kommuner/verksamheter som idag saknar utbildare att passa på att utbilda egna).

 

 

Utbildningen är på två heldagar samt en halvdags uppföljning. För att få inloggningsuppgifter krävs närvaro båda heldagarna.

Tider för våra utbildningar i Malmö brukar vara 8.30-16 (dag 1) och 8-15.30 (dag 2). Information om vilka tider som gäller för ett specifikt utbildningstillfälle skickas alltid ut via mail till deltagarna innan utbildningen.

 

Information om sparade personuppgifter för dig som anmäler dig till BPSD-registrets utbildningar – GDPR

ANMÄLAN till administratörsutbildning görs till kommunen/verksamhetens egen certifierad utbildare.

ANMÄLAN till Administratörsutbildningen gör du HÄR

Övriga utbildningstillfällen i landet (Administratörsutbildningen)


 

BPSD-registrets administratörsutbildningar genomförs på många ställen runt om i landet. Våra certifierade utbildare anordnar utbildningar inom sina ”egna” områden och information om dessa utbildningar sprids lokalt. Information om vilka kommuner & privata verksamheter som har egna certifierade utbildare finner du på fliken Kontakt.

Utbildning till Certifierad utbildare

 

Denna utbildning riktar sig till dig som ska fungera som certifierad utbildare för BPSD-registret och anordna egna administratörsutbildningar inom den egna kommunen/länet/verksamheten. För att bli certifierad utbildare ställs särskilda krav på gedigen kunskap & erfarenhet inom det aktuella området samt att det finns ett uppdrag från din arbetsgivare.

Vänligen läs igenom all information på sidan Anslutning till registret/Certifierad utbildare noga innan ni anmäler er. Aktuella datum och anmälan görs från den sidan.