Administratörsutbildning (Grundläggande utbildning)


 

När enheten/kommunen/verksamheten har bestämt sig för att ansluta sig till BPSD-registret anmäler man sig till vår 2,5-dagars administratörsutbildning. De som ska delta vid utbildningen är ett team från varje enhet. Teamet bör alltid minst bestå av undersköterskor, sjuksköterska & enhetschef, men vi rekommenderar att även andra yrkeskategorier deltar, t.ex arbetsterapeut, fysioterapeut, MAS, demenssjuksköterska m.fl.
Syftet med administratörsutbildningen är olika för olika yrkeskategorier. Mer om detta kan du läsa på fliken ”Att ansluta en enhet”.

Innehåll vid Administratörsutbildningen, kursmål & program

Datum för administratörsutbildningen

BPSD-registrets administratörsutbildningar genomförs runt om i hela landet av kommunernas och verksamheternas egna certifierade utbildare. Information om utbildningarna sprids lokalt.
Administratörsutbildningen är på två heldagar samt en halvdags uppföljning.
För att få inloggningsuppgifter krävs närvaro båda heldagarna.

Information om vilka kommuner & privata verksamheter som har egna certifierade utbildare finner du i filen här:
Lista över kommuner o verksamheter med certifierade utbildare (feb 2023)

 

BPSD-registrets kansli genomför inte längre administratörsutbildningen utan vi hänvisar till kommunernas och verksamheternas certifierade utbildare.
Vår förhoppning är att alla kommuner och privata verksamheter som idag saknar utbildare, ser fördelarna med att satsa på att utbilda egna certifierade utbildare.

 

Information om sparade personuppgifter för dig som anmäler dig till BPSD-registrets utbildningar – GDPR

Kostnad

Utbildningarna är kostnadsfria, men BPSD-registret tar ut en självkostnadsavgift för utbildningsmaterial à 350 kr per person exkl. moms.
Övriga kostnader kan tillkomma för till exempel fika, lunch, lokal eller dylikt, men detta är utanför BPSD-registrets ansvar och beslutas samt informeras lokalt av de kommuner/verksamheter som ansvarar för genomförandet av respektive utbildning.

Anmälan till administratörsutbildningen

Anmälan görs enligt aktuell kommun/verksamhets policy och sker lokalt i samarbete med kommunen/verksamhetens egna certifierade utbildare.

ANMÄLAN till Administratörsutbildningen gör du HÄR

Utbildning till Certifierad utbildare


 

Denna utbildning riktar sig till dig som ska fungera som certifierad utbildare för BPSD-registret och anordna egna administratörsutbildningar inom den egna kommunen/länet/verksamheten. För att bli certifierad utbildare ställs särskilda krav på gedigen kunskap & erfarenhet inom det aktuella området samt att det finns ett uppdrag från din arbetsgivare.

Vänligen läs igenom all information på sidan Certifierad utbildare noga innan ni anmäler er. Aktuella datum och anmälan görs från den sidan.