Vetenskapliga artiklar

Mortality in patients with behavioural and psychological symptoms of dementia: a registrybased study
Vanja Bränsvik, Eva Granvik, Lennart Minthon, Peter Nordström & Katarina Nägga (2020): Mortality in patients with behavioural and psychological symptoms of dementia: a registry-based study, Aging & Mental Health, DOI: 10.1080/13607863.2020.1727848
/ Publicerad 18 februari 2020

 

Uppsatser & studier

 

“En god struktur för teamarbetet – Fysioterapeuters erfarenheter av det svenska BPSD-registret”
Emma Karlsson / Examensarbete för magisterexamen i fysioterapi- inriktning demensvård, 15 hp
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet / 2018-02-15 (Upplagt 21 mars 2018)

 

“Arbetsterapeuters erfarenhet av att arbeta med BPSD-registret”
Elin Wulff / Examensarbete för magisterexamen i arbetsterapi inriktning demensvård, 15 hp
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet / 2017-12-10 (Upplagt 14 jan 2018)

 

“Kvalitetsregister för beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) – ett verktyg för personcentrerad vård”
Maria Sjöström / Examensarbete i omvårdnad på avancerad nivå / Specialistsjuksköterskeprogrammet, Institutionen för Hälsovetenskap, Våren 2017 (Upplagt 4 okt 2017)

 

“Validation of a checklist used when searching for possible causes of Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD) – a study based on the Swedish BPSD registry
Validering av checklista för tänkbara orsaker till Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens (BPSD) – en studie baserad på svenska BPSD-registret.

Ellinor Franzén / Lund University, 2017 (Upplagt 26 juni 2017)

 

“Omvårdnad av personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens”
Vårdpersonalens erfarenheter av att arbeta med BPSD-registrering för personer med demenssjukdom

Tina Lantz / Karolinska institutet, Magisteruppsats, hösten 2016 (Upplagd juni 2017)

 

“Att arbeta med BPSD-registret; vårdpersonalens upplevelse”

Anna Bodén / Sophiahemmet Högskola, Specialistsjuksköterskeprogrammet, avancerad nivå / Januari 2017

 

“Symtom och omvårdnadsåtgärder bland personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens – en registerstudie” 

Magisteruppsats / Mersiha Grozdanic och Linda Gustafsson / Okt 2015

 

“The relation between pain and neuropsychiatric symptoms in patients with severe dementia”

Vanja Bränsvik, läkarstuderande vid Lunds universitet / Vintern 2015

 

“Bidrar systematiska skattningar av beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom till minskade symtom?”

D-uppsats / Anna Björk & Elisa Reinikainen, Karolinska Institutet, Huddinge / (Våren 2014) September 2016

 

“Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med BPSD-registret” 

D-uppsats / Sofi Nyberg & Susanna Wennberg, Mittuniversitetet, Sundsvall / Våren 2014