Vetenskapliga artiklar

 

Associations Between the Use of Metformin and Behavioral and Psychological Symptoms in Patients with Alzheimer´s Disease, and Type 2 Diabetes Mellitus – a Register-Based Study 
Kumlin, M., Kullenberg, H., Nyström, T., Svedberg, M, och Wibom, M.
Sophiahemmets Högskola och Södersjukhuset, Karolinska Institutet samt enheten för Kognitiv medicin vid Ängelholms sjukhus / Publicerad maj 2023

Finns det ett samband mellan användningen av metformin och BPSD hos personer med Alzheimers sjukdom och Diabetes mellitus typ 2? Metformin är ett läkemedel som används vid behandling av Diabetes mellitus typ 2 (T2DM) för att sänka blodsockret. Läkemedlet antas även förbättra kognitiva funktioner, vilket gör det kan ha positiva effekter vid behandling av Alzheimers sjukdom (AD) även om det hittills saknats forskning kring vilken effekt Metformin har på beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD). Syftet med studien har varit att undersöka om det finns några samband mellan Metformin och BPSD hos personer med AD och T2DM. Resultatet av studien tyder på att metformin kan vara fördelaktigt för patienter med AD, annat än för blodsockerkontroll, även om det behövs mer kunskap innan man tilldelar metformin en roll vid behandling av BPSD.

 

Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia in Different Dementia Disorders: A Large-Scale Study of 10,000 Individuals
Schwertner, E. et al. (2022). Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia in Different Dementia Disorders: A Large-Scale Study of 10,000 Individuals. Journal of Alzheimer’s Disease, vol. 87, no. 3, pp. 1307-1318, 2022

 

Mortality in patients with behavioural and psychological symptoms of dementia: a registrybased study
Vanja Bränsvik, Eva Granvik, Lennart Minthon, Peter Nordström & Katarina Nägga (2020): Mortality in patients with behavioural and psychological symptoms of dementia: a registry-based study, Aging & Mental Health, DOI: 10.1080/13607863.2020.1727848
/ Publicerad 18 februari 2020

 

Uppsatser & studier

 

”Sjuksköterskans erfarenhet av att lindra beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom på geriatrisk avdelning”
Silvana Norin & Nathalie Ekholm / Examensarbete i omvårdnad på avancerad nivå, 15 hp / Högskolan Dalarna / Maj 2023

 

”Att fråga med händerna” – arbetsterapeuters kliniska resonemang vid smärta hos patienter på demensboende
Elsa Lindholm / Examensarbete för magisterexamen i arbetsterapi eller fysioterapi – inriktning demensvård, 15 hp
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet / 2021-09-24

 

”Effekten av katt på särskilt boende för äldre”
Vetenskaplig studie av Ann-Sofie Edin, sjuksköterska, Blomsterfonden, Stockholm (juni 2021)
Studier visar att sällskapsdjur kan höja livskvaliteten, minska depressioner, minska mängden kolesterol och blodtryck sjunker. Dessutom har man sett att medarbetare får bättre arbetsmiljö och kostnaderna för vård och medicinering minskar. Det finns en del forskning gjord på vårdhund men forskning på katt i vården är bristfällig.
Studien syftar till att undersöka vilken effekt en katt kan ha på beteendemässiga och psykiska symptom samt på läkemedelsanvändningen hos boende med demenssjukdom.

 

Sammanställning kvalitetsgranskning av åtgärder i BPSD-registret – juni 2021
Under år 2018 genomfördes en innehållsanalys av 1000 slumpmässigt utvalda, avidentifierade registreringar, vilket bland annat ledde till förändringar i hur man arbetar med och skriver in åtgärder i registret. Sammanlagt har tre granskningar av avidentifierade registreringar och åtgärder gjorts under åren 2018 – 2021.
Granskningen har utförts av Carina Törnkvist, regional koordinator vid BPSD-registrets kansli. (Juni 2021)

 

”BPSD-registret och bedömning av utomhusmiljö – Potential för utveckling av demensvård”
Erik Nilsson / Degree Project – 30 credits – Outdoor Environments for Health and Well-being – Master’s Programme
Alnarp 2019
SLU, Swedish University of Agricultural Sciences
Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Science
Department of Work Science, Business Economics and Environmental Psychology

 

”En god struktur för teamarbetet – Fysioterapeuters erfarenheter av det svenska BPSD-registret”
Emma Karlsson / Examensarbete för magisterexamen i fysioterapi- inriktning demensvård, 15 hp
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet / 2018-02-15 (Upplagt 21 mars 2018)

 

”Arbetsterapeuters erfarenhet av att arbeta med BPSD-registret”
Elin Wulff / Examensarbete för magisterexamen i arbetsterapi inriktning demensvård, 15 hp
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet / 2017-12-10 (Upplagt 14 jan 2018)

 

”Kvalitetsregister för beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) – ett verktyg för personcentrerad vård”
Maria Sjöström / Examensarbete i omvårdnad på avancerad nivå / Specialistsjuksköterskeprogrammet, Institutionen för Hälsovetenskap, Våren 2017 (Upplagt 4 okt 2017)

 

”Validation of a checklist used when searching for possible causes of Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD) – a study based on the Swedish BPSD registry
Validering av checklista för tänkbara orsaker till Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens (BPSD) – en studie baserad på svenska BPSD-registret.

Ellinor Franzén / Lund University, 2017 (Upplagt 26 juni 2017)

 

”Omvårdnad av personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens”
Vårdpersonalens erfarenheter av att arbeta med BPSD-registrering för personer med demenssjukdom

Tina Lantz / Karolinska institutet, Magisteruppsats, hösten 2016 (Upplagd juni 2017)

 

”Att arbeta med BPSD-registret; vårdpersonalens upplevelse”

Anna Bodén / Sophiahemmet Högskola, Specialistsjuksköterskeprogrammet, avancerad nivå / Januari 2017

 

”Symtom och omvårdnadsåtgärder bland personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens – en registerstudie” 

Magisteruppsats / Mersiha Grozdanic och Linda Gustafsson / Okt 2015

 

”The relation between pain and neuropsychiatric symptoms in patients with severe dementia”

Vanja Bränsvik, läkarstuderande vid Lunds universitet / Vintern 2015

 

”Bidrar systematiska skattningar av beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom till minskade symtom?”

D-uppsats / Anna Björk & Elisa Reinikainen, Karolinska Institutet, Huddinge / (Våren 2014) September 2016

 

”Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med BPSD-registret” 

D-uppsats / Sofi Nyberg & Susanna Wennberg, Mittuniversitetet, Sundsvall / Våren 2014