Vetenskapliga artiklar

Mortality in patients with behavioural and psychological symptoms of dementia: a registrybased study
Vanja Bränsvik, Eva Granvik, Lennart Minthon, Peter Nordström & Katarina Nägga (2020): Mortality in patients with behavioural and psychological symptoms of dementia: a registry-based study, Aging & Mental Health, DOI: 10.1080/13607863.2020.1727848
/ Publicerad 18 februari 2020

 

Uppsatser & studier

 

“BPSD-registret och bedömning av utomhusmiljö – Potential för utveckling av demensvård”
Erik Nilsson / Degree Project – 30 credits – Outdoor Environments for Health and Well-being – Master’s Programme
Alnarp 2019
SLU, Swedish University of Agricultural Sciences
Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Science
Department of Work Science, Business Economics and Environmental Psychology

 

“En god struktur för teamarbetet – Fysioterapeuters erfarenheter av det svenska BPSD-registret”
Emma Karlsson / Examensarbete för magisterexamen i fysioterapi- inriktning demensvård, 15 hp
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet / 2018-02-15 (Upplagt 21 mars 2018)

 

“Arbetsterapeuters erfarenhet av att arbeta med BPSD-registret”
Elin Wulff / Examensarbete för magisterexamen i arbetsterapi inriktning demensvård, 15 hp
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet / 2017-12-10 (Upplagt 14 jan 2018)

 

“Kvalitetsregister för beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) – ett verktyg för personcentrerad vård”
Maria Sjöström / Examensarbete i omvårdnad på avancerad nivå / Specialistsjuksköterskeprogrammet, Institutionen för Hälsovetenskap, Våren 2017 (Upplagt 4 okt 2017)

 

“Validation of a checklist used when searching for possible causes of Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD) – a study based on the Swedish BPSD registry
Validering av checklista för tänkbara orsaker till Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens (BPSD) – en studie baserad på svenska BPSD-registret.

Ellinor Franzén / Lund University, 2017 (Upplagt 26 juni 2017)

 

“Omvårdnad av personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens”
Vårdpersonalens erfarenheter av att arbeta med BPSD-registrering för personer med demenssjukdom

Tina Lantz / Karolinska institutet, Magisteruppsats, hösten 2016 (Upplagd juni 2017)

 

“Att arbeta med BPSD-registret; vårdpersonalens upplevelse”

Anna Bodén / Sophiahemmet Högskola, Specialistsjuksköterskeprogrammet, avancerad nivå / Januari 2017

 

“Symtom och omvårdnadsåtgärder bland personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens – en registerstudie” 

Magisteruppsats / Mersiha Grozdanic och Linda Gustafsson / Okt 2015

 

“The relation between pain and neuropsychiatric symptoms in patients with severe dementia”

Vanja Bränsvik, läkarstuderande vid Lunds universitet / Vintern 2015

 

“Bidrar systematiska skattningar av beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom till minskade symtom?”

D-uppsats / Anna Björk & Elisa Reinikainen, Karolinska Institutet, Huddinge / (Våren 2014) September 2016

 

“Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med BPSD-registret” 

D-uppsats / Sofi Nyberg & Susanna Wennberg, Mittuniversitetet, Sundsvall / Våren 2014