Tacksamt om du vid anmälan är noga med att fylla i samtliga deltagares namn, yrkesroll & mailadress!

Genom anmälan, accepterar du också att din enhet ansluts till BPSD-registret efter avslutad administratörsutbildning.

  Vilket utbildningstillfälle avser anmälan? Plats och datum

  Enhetens namn

  Enhetens postadress

  Ansvarig chef

  Mail till ansvarig chef

  Telefonnummer till ansvarig chef

  Fakturauppgifter inkl. referensnummer och organisationsnummer

  Är enheten ansluten sedan tidigare till BPSD-registret?

  JaNej

  Anmälan avser följande personer

  Deltagare, yrkeskategori, personlig mailadress

  Önskemål om eventuell specialkost:

  Kontaktperson om vi behöver komplettera uppgifterna: