Tacksamt om du vid anmälan är noga med att fylla i samtliga deltagares namn, yrkesroll & mailadress!

Genom anmälan, accepterar du också att din enhet ansluts till BPSD-registret efter avslutad administratörsutbildning.

Vilket utbildningstillfälle avser anmälan? Plats och datum

Enhetens namn

Enhetens postadress

Ansvarig chef

Mail till ansvarig chef

Telefonnummer till ansvarig chef

Fakturauppgifter inkl. referensnummer och organisationsnummer

Är enheten ansluten sedan tidigare till BPSD-registret?

JaNej

Anmälan avser följande personer

Deltagare, yrkeskategori, personlig mailadress

Önskemål om eventuell specialkost:

Kontaktperson om vi behöver komplettera uppgifterna: