När du klickar på vald landsdel, visas en ny sida med de kommuner som har anslutna enheter.
Alla landets kommuner är nu anslutna (okt 2018) samt ett stort antal privata verksamheter.

För att se en komplett lista över vilka av landets enheter som är anslutna, hänvisar vi till den röda rutan ”Statistik & Kvalitetsindikatorer” (du finner den ungefär mitt på hemsidans högra sida).

 

/ Uppdaterad i oktober 2018

Norrland Svealand Götaland