Bild

  • Välbefinnande för patienten – förebygga och lindra BPSD och därigenom bättre livskvalité, minska användning av olämpliga läkemedel mm
  • Välbefinnande för anhöriga – delaktighet, trygg med de insatser som den närstående får
  • Vinster i hälsoekonomi – utdata, minskade kostnader för extravak, vårdtyngd
  • Vårdens kvalitet och utveckling – kvalitetsindikatorer, statistik och visualisering som grund för förbättringsarbete
  • Vårdpersonalen Teamarbete, Kompetens och utveckling – utbildning, kunskapsbank, nätverkande, kollegial handledning, verktygslåda, checklista, länkar till föreläsningar, fördjupning