Goda exempel


 

Vi delar med oss av ”Tips & Råd” och goda exempel på hur man lyckats implementera BPSD-registret i ordinarie verksamhet.

Har du några erfarenheter du vill dela med dig av, bra eller mindre lyckade, så maila oss gärna!
Det kan vara goda exempel på individnivå, förslag på fungerande vårdåtgärder, praktiska erfarenheter eller någon annan upplevelse du vill delge oss andra. Kanske har ni gjort någon förändring i rutinerna på enheten eller tagit fram fungerande riktlinjer för registerarbetet på en högre nivå inom kommunen/verksamheten?

Skicka dina synpunkter i ett mail till bpsd.sus@skane.se och rubricera gärna mailet med ”Erfarenheter”.

Tänk på att allt du delar med dig av måste vara skrivet så att en enskild person inte kan pekas ut eller direkt kännas igen och skicka aldrig med några personuppgifter. Dela gärna med er av bilder på NPI-poängen /staplarna – före & efter – men tänk på att avidentifiera dessa.

Goda exempel / Fallbeskrivningar

 

 

 

 • Gott exempel på individnivå från Umeå som visar både på viljan och vikten av att de vi vårdar ska må bra även i hotfulla och svåra situationer, men också på hur personalen genom rätt stöd, kunskap och samarbete ges möjligheter att skapa god omvårdnad vid dessa situationer.  Lärande exempel; vid hot och våld – Umeå (2023)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goda exempel / Rutiner, organisatoriskt & förslag på hjälpmedel

 

 

 

 

 

 • Projekt om behovet av stöd & handledning vid implementering av nya arbetsmetoder / Rio VoB, Stockholm, 2021 / Kirsi Rajala
  Äldreförvaltningen i Stockholms stad har under längre tid erbjudit BPSD-administratörsutbildningar till personalen. Bristen på resurser i uppdraget som certifierad utbildare har gjort att de inte kunnat erbjuda stöd och handledning till enheterna, utan man har fått utgå från att verksamheterna själva har ordnat stöd, resurser och kompetensutveckling för att kunna implementera arbetsmetoden på sina enheter.Detta har fungerat olika bra i olika verksamheter, men inte i andra relaterade till olika anledningar. Den rådande pandemin har dessutom lett till att flera verksamheter under pandemin minskat eller upphört med registerarbetet.
  Projektets frågeställning: Vad behövs för att underlätta för nyutbildade administratörer så att de kan komma igång i sina respektive verksamheter?
  Syftet med projektet var att bedöma behovet av utbildning, information och stöd / handledning för att underlätta arbetet med BPSD-registret i verksamheterna.

 

 

 

 

 

 

 • Gott exempel / Göteborg, Majorna Linné / ”Olika professioners ansvar för medverkan vid BPSD-registrering” (Hösten 2018)
  Är att arbeta i multiprofessionella team ett sätt att öka kvaliteten i arbetet med BPSD-registret? Demenssjuksköterska Catarina Henriksson i Majorna-Linné, Göteborg är koordinator för Majorna Linnés referensgrupp demens, en tvärprofessionellt sammansatt grupp som har tagit fram ett dokument som beskriver teamdeltagarnas olika roller i arbetet med BPSD-registret. Dokumentet håller på att implementeras i stadsdelen med syfte att öka teamsammansättningen i registerarbetet.
  Genom att visa på att alla professioner är lika viktiga men att de har olika roller, har antalet registreringar i stadsdelen ökat med 170 % på ett år. Catarina beskriver även att deltagandet av de olika professionerna har ökat. Till exempel har sjuksköterskornas delaktighet vid skattningarna ökat från 15 tillfällen 1:a kvartalet 2018 till 48 tillfällen 1:a kvartalet 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Mediapresentationer” i form av visning av naturbilder kan ha positiv effekt gällande att lindra agitation och känslomässig sress hor personer med demenssjukdom. Använd gärna på deras väldigt rogivande & vackra bildspel nedan (tänk på upphovsrätten för bilderna) och låt er inspireras till att göra egna bildspel från er egen miljö eller från något speciellt tema. Koppla enkelt datorn till tv:n så kan fler se samtidigt! Bildspel Naturbilder / Åsa o Hanna

 

Goda exempel / Artiklar & reportage …

 

 • ”Bättre liv för sjuka äldre” i Sörmland delade ut Månadens Tårta till äldreboendet S:t Anna i Nyköping, som  arbetar med BPSD-registret. Läs gärna mer HÄR

 

 • Samtliga kommuner i Västernorrland deltog i en stor satsning på att förbättra vården för de demenssjuka. Anders Engelholm, utvecklingsledare på Kommunförbundet Västernorrland, har varit drivande till att en av åtgärderna har varit att införa BPSD-registret. Kicki Garneij & Annika Lönnroth har sedan i våras lagt ner mycket tid & engagemang på att vara certifierade utbildare i länet. Läs gärna reportaget från Tidningen Ångermanland HÄR

 

 • Silverängen i Trelleborg arbetar också med BPSD-registret och här har man kunnat se många goda resultat. Läs gärna deras presentation från Almedalsveckan på Gotland, sommaren 2012.