(Sidan är under uppbyggnad … )

 

Ta gärna del av ett axplock av tidigare artiklar & inslag som publicerats på hemsidan…

 

Utvärdering av satsningen “Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre”

Statskontorets utvärdering av satsningen om en Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Läs den gärna här  (2015-09-03)

2017-01-27

”Dramatisk minskning av ångestdämpande läkemedel bland personer med demenssjukdom”

Inslag på SVT Nyheter den 27/1 2017 om ett äldreboende i Lund som kraftigt minskat användningen av olämpliga läkemedel och därigenom minskat bl.a. fallolyckorna med 50%. Boendet har satsat på teamarbete och använt BPSD-registret.
Ta gärna del av  Vardaga Österbos förbättringsarbete här på hemsidan och läs om inslaget i SVT här

2017-01-09

”Framgångsrik demensvård införs på Norrtälje sjukhus”

TioHundras äldreboenden i Norrtälje har i många år arbetat för att förbättra omvårdnaden för de äldre med demenssjukdom. Det strukturerade arbetet med BPSD-registret har bidragit till att öka livskvaliteten för personer med demenssjukdom, samtidigt som behovet av lugnande och sömnmedel har minskat kraftigt. Nu införs arbetet med personcentrerad omvårdnad även på Norrtälje sjukhus och målet är att Silviacertifiera en av sjukhusets vårdavdelningar. Läs gärna mer här

2016-12-18

”Tusentals personer med demenssjukdom är mindre ångestfyllda genom BPSD-registret”

Tusentals demenssjuka har fått en ökad livskvalitet sedan det nationella BPSD-registret infördes 2010. Mindre medicin mot ångest och psykoser behövs. Lyssna gärna på inslaget från Sveriges Radio

2016-03-22

”Ledtrådar hjälper när orden förlorat mening … ”

Att oroligt vanka fram och tillbaka eller få aggressiva utbrott ses inte längre som en normal del av demenssjukdom. Större förståelse för vad kognitiv svikt innebär och ett nationellt kvalitetsregister har minskat lidandet för många drabbade. Läs gärna artikeln från Svenska Dagbladet med Beata Terzis

2016-01-18

”Snart tre år med BPSD-registret” – ett gott exempel från Sollentuna & Svenskt Demenscentrum”

”Dokumentation uppfattas ibland som något nödvändigt ont, men faktum är att det kan hjälpa till att lindra och till och med förebygga svåra symptom. Så är det med BPSD-registret” anser Cecilia Björklund, verksamhetschef på Ribbings backe äldreboende i Sollentuna.  Läs gärna mer på Svenskt Demenscentrums hemsida