Obs! Denna sida kommer att tas bort i månadsskiftet april/maj, då dessa uppgifter går att hämta själv från den röda rutan ”Statistik & Kvalitetsindikatorer”
/ Uppdaterad (1 april)

 

 

 

 

Antalet registreringar / kommun / månad

Nedan finner du pdf:ade dokument som visar Antalet registreringar/kommun/månad.

Dokumenten innehåller statistik över antalet gjorda registreringar redovisade per kommun och län samt totalt i riket. Statistiken läggs ut varje månadsskifte, så observera att det är rätt/aktuell tidsperiod på dokumentet du tittar på.
Dessa siffror kan du även hämta själv för önskad period under den röda rutan kallad Statistik (välj rapporter) på hemsidans startsida.