Välkommen till BPSD-registret!

BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister.
Syfte och mål med BPSD-registret är att genom multiprofessionella vårdåtgärder minska beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD)
och därigenom minska lidandet och öka livskvaliteten för personen med kognitiv sjukdom/demenssjukdom.

Kontakta oss Logga in till registret Glömt lösenord

Kontakt
Du når oss i första hand via mail till bpsd.sus@skane.se alternativt via kontaktrutan ovan.

Senaste nytt