Det finns starkt stöd i vetenskapen för att BPSD i första hand ska behandlas med omvårdnadsåtgärder och att eventuell behandling med läkemedel bör ske med stor försiktighet.

Förskrivningen av läkemedel till personer som är 75 år och äldre har ökat med nära 70 procent de senaste 20 åren. Ökningen är särskilt påtaglig i de särskilda boendeformerna, där de äldre idag är ordinerade i genomsnitt 8-10 preparat per person (Socialstyrelsen, 2010).

Läkemedelsgenomgångar används främst för att öka patientsäkerhet och kvalité vid långvarig läkemedelsbehandling. Metoden kan bland annat förhindra att patienter tar läkemedel som de inte längre behöver eller för att upptäcka läkemedel är olämpliga för äldre, läkemedel som påverkar varandra negativt eller orsakar biverkningar (Socialstyrelsen, 2013)

 

Vid debut av BPSD är det viktigt att snabbt genomföra en systematisk analys av eventuell utlösande orsak. Om man avvaktar för länge har man betydligt mindre möjligheter att med enkla åtgärder bryta ett olämpligt beteendemönster (gäller både personal och närstående/vårdare) som en följd av pålagringseffekter.

Viktigast är att behandla eventuell utlösande orsak! Innan farmakologisk behandling kan tillgripas skall patienten ha genomgått en bred och noggrann somatisk undersökning men även omgivningsfaktorer skall beaktas och åtgärdas i första hand.

I de fall man trots olika somatiska och bemötandeinterventioner behöver använda läkemedel skall denna behandling riktas mot de specifika symptom som personen uppvisar och det finns ingen standardbehandling för BPSD (Katarina Nägga, överläkare Minneskliniken, Malmö, 2012).

 

Läs mer HÄR

Läkemedelsgenomgång / Socialstyrelsen

 

 

 

Föreläsning om ”Läkemedelsbehandling vid BPSD” av Sibylle Mayer. (Uppdaterad version, vintern 2015)

En uppskattad föreläsning av Sibylle Mayer, överläkare vid Minneskliniken,  Skånes universitetssjukhus Malmö.

 

Föreläsningen är uppdelad i 4 delar (totalt 90 min)

(Filmerna är gjorda av Calle Magnell och finns uppladdade på Vimeo)