BPSD-registret använder sig av certifierade utbildare, dels för att öka tillgängligheten på utbildningstillfällen runt om i landet, men också för att det behövs någon som kan ge stöd och hjälpa till med implementeringen på enheterna.

Som certifierad utbildare är du länken mellan BPSD-registret och användarna inom ett avtalat område (kommun, län, verksamhet etc.). I ditt uppdrag ingår bland annat att planera och hålla administratörsutbildningar för användare och att vara ett stöd i implementeringen av registerarbetet inom ditt uppdragsområde, till exempel genom regelbundna träffar.
Uppdraget att fungera som certifierad utbildare ska vara väl genomtänkt och långsiktigt och vara förankrat i kommunens/verksamhetens ledning. Uppdraget tar en hel del tid i anspråk och det är viktigt att du inom din befintliga tjänst ges tidsmässiga och ekonomiska förutsättningar till detta, då det inte utgår någon ersättning från BPSD-registret.

Hur blir man certifierad utbildare?

Innan man tar på sig uppdraget som certifierad utbildare är det viktigt att det finns en långsiktig och väl genomtänkt planering framåt; bl.a. om vad uppdraget ska omfatta och hur mycket tid uppdraget kommer att ta.

Certifieringsutbildningen är på 4 sammanhängande dagar och den inkluderar den obligatoriska Administratörsutbildningen. Utbildningen genomförs i Ängelholm.
Du som anmäler dig till Certifieringsutbildningen behöver inte nödvändigtvis vara administratör sedan innan, även om det är en fördel.

Förutsättningar & förkunskaper för att bli certifierad utbildare (uppd. nov 2021)

Kostnad

Vi tar ut en engångskostnad på 5000 kr (exkl. moms) per person i samband med certifieringsutbildningen fr o m januari 2024. I kostnaden ingår utbildningsmaterial och måltider under fyra dagar (förmiddags- och eftermiddagsfika, frukt och lunch). Resa & logi bekostas och ordnas av er egen verksamhet.

Certifieringsutbildning / regional satsning

Utbildningen för certifierade utbildare hålls regelbundet i Ängelholm. Det kan finnas möjlighet för oss att genomföra certifieringsutbildningen på annan plats i landet om ni är ett tillräckligt stort antal personer som deltar i utbildningen (minimum 12, max 14 deltagare).
Förutsättningarna för att kunna hålla utbildningen hos er, är att ni samverkar mellan kommunerna och/eller verksamheterna (exempelvis länsvis) samt ordnar och bekostar utbildningslokal och möjlighet till fika och lunch för deltagarna.
För att detta ska fungera krävs god framförhållning och att vi får kontakt med en kontaktperson hos er. Deltagarna ska efter kontakt, anmäla sig och godkännas enligt våra vanliga rutiner.
Kostnad: 7000:- per deltagare (exkl. moms)

Vid intresse är du välkommen att kontakta oss på bpsd.sus@skane.se för mer information.

Frågor & svar

Vad innebär detta uppdrag, förutom att hålla i administratörsutbildningar?

Den största delen är utan tvekan att aktivt arbeta för att varje enhet kommer igång och förstår vinsterna av att arbeta med BPSD-registret.
Man bör ha möjlighet att kunna besöka de olika enheterna för att eventuellt ge stöttning och handledning när det gäller t.ex upplägg och vårdåtgärder, men även se till att enheten tar ut statistik och vet hur de ska använda sina resultat.

Att minst en och gärna flera gånger per termin, hålla i återträffar både för de anslutna enheterna, men också gärna för att samla hela kommunen.

Varje år arrangerar vi nätverksträffar för certifierade utbildare och vi rekommenderar att man som certifierad utbildare deltar vid minst ett tillfälle per år. Tyvärr har vi ingen möjlighet att bekosta resa och uppehälle vid nätverksträffarna.

Finns det andra utbildningstillfällen än i Ängelholm?

Vi från BPSD-registrets kansli håller certifieringsutbildningarna i Ängelholm.
När det gäller administratörsutbildningen, så genomförs denna runt om i landet av våra certifierade utbildare.
När det gäller certifieringsutbildningen, så genomförs den endast av BPSD-registrets kansli.

Vad kostar certifieringsutbildningen?

Certifieringsutbildningen i sig är kostnadsfri, men vi tar ut en kostnad på 5000:- exkl. moms för utbildningsmaterial samt för- och eftermiddagsfika, frukt och lunch.
Resa och uppehälle ordnas och bekostas av er egen verksamhet.

Om vi ska göra en storsatsning för länet; vad bör vi tänka på?

Planering är A och O. Det är viktigt att välja vem som ska bli certifierad utbildare med omsorg och att se till att de får tid avsatt till att arbeta med detta.

Läs noga igenom all information på hemsidan (framförallt denna sidan) om vad som förväntas av dig som certifierad utbildare samt annan information som är bra att tänka igenom och känna till, exempelvis den länkade information här på sidan om att göra en handlingsplan i förväg.

Det finns certifierade i länet men vår kommun vill satsa på en egen

Det går alldeles utmärkt att ha en egen certifierad utbildare i kommunen eller inom den privata verksamheten, det är dock viktigt att i förväg göra upp en handlingsplan och att se över vilket behov som finns.

Fundera igenom hur många som kan behöva utbildas, så inte den certifierade utbildaren efter några få utbildningar redan har utbildat alla. Det ställs krav på att man ska kunna hålla minst en utbildning per termin, men detta kravet är väldigt lågt satt. Ska man känna sig bekväm med att hålla utbildningen behöver man hålla regelbundna utbildningar flera gånger om året.
Är ni en liten kommun finns det kanske möjlighet att gå ihop med en annan kommun? Den certifierade utbildaren kan hyras in av grannkommunen eller så kan man göra ett utbildningsbyte där ena kommunen utbildar i ett ämne och den andra står för utbildningen i BPSD-registret.

Varför måste vi göra en handlingsplan innan utbildningen?

Ju tydligare uppdraget är för den certifierade utbildaren och ju noggrannare handlingsplan som är gjord, desto större chans har den certifierade utbildaren med att komma igång med sitt uppdrag. Handlingsplanen presenteras på utbildningen där det finns möjlighet att revidera den.

Är det bättre om man är en eller flera som utbildar?

Det krävs mycket av en person för att hålla i en utbildning, så det kan vara en fördel att vara två personer som hjälps åt. Dessa två kan komplettera varandra kunskapsmässigt och ha stöd av varandra.

Hur mycket tid kommer tas i anspråk?

En av de svåraste frågorna att svara på. Det beror helt på hur stort uppdrag man har och hur mycket tid man avser att lägga på implementeringen. Man behöver räkna med minst en dags förberedelse inför en utbildning och en dags efterarbete.

Vad gäller implementeringen måste man ha möjlighet att ha återträffar, minst en gång och gärna flera gånger per termin. Man bör också ha möjlighet att kunna närvara på enheten för att prata om hur det går med arbetet med registret och viss handledning.

Aktuella datum för Certifieringsutbildningen

Antal platser är begränsat och anmälan bekräftas genom mail/telefonkontakt från BPSD-registrets kansli. När en utbildning är fullbokad, framgår det här på hemsidan.

 

ÄNGELHOLM 9 – 12 april 2024 (Fullbokad)
ÄNGELHOLM 23 – 26 april 2024 (7 platser)

Hur anmäler jag mig till utbildningen för certifierade utbildare?

Innan du anmäler dig till certifieringsutbildningen vill vi att du noga tar del av informationen på denna sidan och att du har ett väl förankrat uppdrag och en långsiktig planering. Anmälan är personlig. Avbokning utan kostnad är möjlig fram till två månader innan kursstart, därefter faktureras hela kostnaden vid avbokning.

Egen dator med möjlighet att koppla upp sig på wifi medtages till utbildningen.

 

 

Välkommen med din ansökan!