Information på olika språk


 

Innan en person registreras i BPSD-registret måste denne informeras om att uppgifter skrivs in i ett kvalitetsregister och om sina rättigheter. Informationen ska vara både muntlig och skriftlig.
Dokumentet som lämnas ut finns på hemsidan Info till vårdtagare och närstående om kvalitetsregister och den enskildes rättigheter (version 7) och det har tidigare endast funnits på svenska, men är nu översatt till ett antal olika språk.

 

Ett nytt dokument med ”Information om BPSD-registret – Svenska – version 1” finns tillgängligt på olika språk och läggs upp successivt under april/maj månad. Dokumentet är endast tänkt att kunna användas som en hjälp för att lite enkelt beskriva BPSD-registret.

Albanska

Info till vårdtagare och närstående om kvalitetsregister och den enskildes rättigheter

 

Arabiska

Info till vårdtagare och närstående om kvalitetsregister och den enskildes rättigheter

 

Arli
Info till vårdtagare och närstående om kvalitetsregister och den enskildes rättigheter

 

Bosniska, kroatiska och serbokroatiska
Info till vårdtagare och närstående om kvalitetsregister och den enskildes rättigheter
”Information om BPSD-registret – Bosniska, Bosanski – version 1”

 

Engelska
Info till vårdtagare och närstående om kvalitetsregister och den enskildes rättigheter
”Information om BPSD-registret – Engelska, English – version 1”

 

Finska
Info till vårdtagare och närstående om kvalitetsregister och den enskildes rättigheter

 

Jiddisch
Info till vårdtagare och närstående om kvalitetsregister och den enskildes rättigheter

 

Kelderash
Info till vårdtagare och närstående om kvalitetsregister och den enskildes rättigheter

 

Lovari
Info till vårdtagare och närstående om kvalitetsregister och den enskildes rättigheter

 

Meänkieli
Info till vårdtagare och närstående om kvalitetsregister och den enskildes rättigheter

 

Nordsamiska
Info till vårdtagare och närstående om kvalitetsregister och den enskildes rättigheter

 

Persiska
Info till vårdtagare och närstående om kvalitetsregister och den enskildes rättigheter

 

Polska
Info till vårdtagare och närstående om kvalitetsregister och den enskildes rättigheter
”Information om BPSD-registret – Polski, Polska – version 1”

 

Spanska
Info till vårdtagare och närstående om kvalitetsregister och den enskildes rättigheter

 

Sydsamiska
Info till vårdtagare och närstående om kvalitetsregister och den enskildes rättigheter

 

Svenska
Info till vårdtagare och närstående om kvalitetsregister och den enskildes rättigheter
”Information om BPSD-registret – Svenska – version 1”

 

Turkiska
Info till vårdtagare och närstående om kvalitetsregister och den enskildes rättigheter