Vilket utbildningstillfälle avser anmälan? Plats och datum

  Ditt namn

  Arbetsplats (kommun & enhet)

  Arbetsplatsens postadress

  Din mail

  Ditt telefonnummer

  Genomförda högskoleutbildningar

  Jag har tidigare gått administratörsutbildningen

  JaNej

  I så fall; var, när och för vem?

  Kunskaper i demenssjukdomar

  Arbetslivserfarenhet inom demensvården

  Har du aktivt arbetat i registret och varit delaktig i registreringar samt implementering på minst en enhet?

  JaNej

  Erfarenhet av att undervisa

  JaNej

  Datorvana

  JaNej

  Erfarenhet av implementering i andra sammanhang

  JaNej

  Inom vilket geografiskt område kommer du att utbilda?

  Hur ser ditt uppdrag som certifierad utbildare ut?

  Hur mycket tid har du avsatt till utbildning respektive implementering?

  Har din närmaste chef och socialchefen (eller chef på motsvarande nivå, beroende på var du är anställd) godkänt att du får förutsättningar att arbeta som Certifierad utbildare?
  JaNej

  Namn, befattning & mailadress till dessa:

  När kommer du att påbörja första utbildningen? Observera att den ska hållas inom 3 månader efter Certifieringsutbildningen och därefter minst en gång per termin.

  Fakturauppgifter inkl. referensnummer och organisationsnummer

  Ev. specialkost

  Övriga uppgifter