Att använda sin statistik i förbättringsarbete


 

När man arbetar med BPSD-registret kan man redan efter andra personregistreringen få ut statistik på individnivå i form av ett diagram med totalsumman av NPI-poängen.

Varje enhet kan också själv beställa hem statistik över enhetens resultat gällande de data som skrivits in i registret. Dessa data jämförs i rapporten med ett genomsnitt av rikets totala data. Du kan välja mellan att visa statistiken direkt i ett pdf:at dokument eller beställa den till din mail från fliken Statistik i registret.

När man arbetat med registret under en längre period så blir det ofta väldigt intressant att ta del av sina siffror & resultat och man kan börja dra slutsatser av sin statistik. Runt om i landet pågår många förbättringsarbeten och vi tar gärna del av dessa.
Arbetar er enhet med förbättringsarbete där ni använt er av statistik från BPSD-registret, får ni gärna höra av er till oss!

Kvalitetsindikatorer


 

På hemsidan redovisas våra kvalitetsindikatorer öppet för allmänheten. Du finner dem under en av de röda rutorna mitt på hemsidans startsida. Här krävs ingen inloggning för att ta del av data.

Visualisering av data


 

All data som registreras i registret kan tas fram och alla med behörighet till en enhet, kan använda modulen för Visualisering för att ta fram data på enhetsnivå.
För att ta del av visualiseringen krävs att man är inloggad i registret.

Rapport från BPSD-registret (januari 2022)


 

Under 2020 gjorde regeringen en extra satsning på demensvården med sammanlagt 11 miljoner kronor (Läs mer här). En del av dessa medel gick till BPSD-registret för att öka kunskapen gällande BPSD och hur man kan använda sina data i förbättringsarbete.

Ett projekt i Förbättringsarbete genomfördes under perioden 2020-2021 med hjälp av några av BPSD-registrets certifierade utbildare. Resultatet av satsningen kan du läsa i BPSD-registrets slutrapport på länken här FÖRBÄTTRINGSARBETE – SLUTRAPPORT projekt – jan 2022 

 

Läs gärna mer om regeringens satsning på länken Satsningar på drygt 7 miljoner inom demensområdet – Regeringen.se
Vill du veta mer om projektet? Kontakta oss gärna på bpsd.sus@skane.se

Resultat från eget projekt / BPSD-registret


 

Resultat från projekt i förbättringsarbete, maj 2021
Några utvalda enheter som arbetar aktivt med BPSD-registret blev inbjudna i att delta i ett pilotprojekt kring förbättringsarbete. Syftet var att visa hur man kan använda sin data i vardagen. Tre enheter deltog i projektet som pågick under våren 2021;

  • Bergesta omsorgsboende i Nordanstig
  • Burträskgårdarna i Skellefteå
  • Blåvingen i Trollhättan

Här kan du ta del av deras arbete och resultat genom de presentationer de hade på avslutningsdagen

 

 


 

 

Under 2015-2016 genomförde BPSD-registret ett större projekt där anslutna enheter deltog och arbetade med förbättringsarbeten inom områden i sina egna verksamheter.
Vill du ta del av deras arbeten och om hur projektet lades upp, finner du mer information HÄR

Lyssna på ett gott exempel


 

Lyssna gärna på hur ett förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret genomfördes. (2020)