Att använda sin statistik i förbättringsarbete


 

När man arbetar med BPSD-registret kan man redan efter andra personregistreringen få ut statistik på individnivå i form av ett diagram med totalsumman av NPI-poängen.

Varje enhet kan också själv beställa hem statistik över enhetens resultat gällande de data som skrivits in i registret. Dessa data jämförs i rapporten med ett genomsnitt av rikets totala data. Du kan välja mellan att visa statistiken direkt i ett pdf:at dokument eller beställa den till din mail från fliken Statistik i registret.

När man arbetat med registret under en längre period så blir det ofta väldigt intressant att ta del av sina siffror & resultat och man kan börja dra slutsatser av sin statistik. Runt om i landet pågår många förbättringsarbeten och vi tar gärna del av dessa.
Arbetar er enhet med förbättringsarbete där ni använt er av statistik från BPSD-registret, får ni gärna höra av er till oss!

Kvalitetsindikatorer


 

På hemsidan redovisas våra kvalitetsindikatorer öppet för allmänheten. Du finner dem under en av de röda rutorna mitt på hemsidans startsida. Här krävs ingen inloggning för att ta del av data.

Visualisering av data


 

All data som registreras i registret kan tas fram och alla med behörighet till en enhet, kan använda modulen för Visualisering för att ta fram data på enhetsnivå.
För att ta del av visualiseringen krävs att man är inloggad i registret.

Resultat från eget projekt / BPSD-registret


 

Under 2015-2016 genomförde BPSD-registret ett större projekt där anslutna enheter deltog och arbetade med förbättringsarbeten inom områden i sina egna verksamheter.
Vill du ta del av deras arbeten och om hur projektet lades upp, finner du mer information HÄR

Lyssna på ett gott exempel


 

Lyssna gärna på hur ett förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret genomfördes. (2020)