Att använda BPSD-registret som läkare

Att jobba i team är en av grundförutsättningarna för en bra och evidensbaserad behandling av personer med BPSD. Enligt min bedömning är det väldigt viktigt att även läkare är en del av teamet runt patienten och använder resultaten från BPSD-registret som underlag för en adekvat bedömning av patientens symptombild och behandling.

Icke farmakologiska åtgärder är första prioritet i behandlingen.  Enligt min bedömning är det utöver dessa viktigt med en strukturerad och väl balanserad farmakologisk behandling individuell anpassad till patientens symptombild.

(Sibylle Mayer, överläkare vid Minneskliniken Skånes Universitetssjukhus.)

Allmänna farmakologiska åtgärder:
Genomgång av läkemedelslistan och se över blodtrycksbehandling!

Geriatriska råd:
Låga doser, långsam upptrappning, definiera mål, utvärdera & dokumentera effekt!

Specifik läkemedelsbehandling vid BPSD:

sibylle-LM2

Min rekommendation är att som första steg se över punkt 1-3 med tanke på om det finns en behandlingsbar bakomliggande demenssjukdom, smärtproblematik respektive sömnstörning.

Därefter ska de åtgärderna utvärderas baserat på resultaten från NPI-NH i registret innan man tar ställning till om det finns indikation för behandling med psykofarmaka.

Att arbeta i team är väldigt givande och berikande!

/ Sibylle Mayer, överläkare vid Minneskliniken, SUS

 
 
TIPS! Läs gärna mer på sidan Läkemedelsbehandling. Där finner du även en mycket uppskattad filmad föreläsning med Sibylle Mayer (4 delar, totalt 90 minuter)

 
 
INSPIRATION!

”Jag tycker att skattningen och uppföljningen (registreringen) är ovärderlig när det trasslar med BPSD. Ibland går vi igenom dem, ibland använder boendet skattningen själva (och jag hör inte så mycket mer).

När BPSD-frågor kommer till Geriatriskt stöd, rekommenderar vi att en registrering görs och används i planeringen – helst före läkemedel. Jag har berättat om skattningen för säboläkarkollegorna på våra halvårsträffar och föreslagit att man hela tiden ber om den för att få igång användningen.

Jag/vi kan bli bättre på användningen och vi jobbar på det!”

/ Eva-Pia, geriatriker i Geriatriska stödteamet, Östersunds kommun

 
 
INSPIRATION! En kortare intervju med Anders Sundberg, geriatriker & MAL (gjord för BPSD-registrets Månadens Gäst, 2015)

Beskriv kort din funktion och roll som MAL på Legevisitten.
”MAL-funktionen har fokus på medicinsk kvalitet, rutiner och medicinsk utveckling och vi samverkar med MAS:ar i kommunerna och hos de privata vårdgivarna. Funktionen innefattar även kompetensutveckling för våra läkare och vi deltar i utbildningar för sjuksköterskorna på boendena”.

Har du i din roll som läkare någon nytta av att personalen använder BPSD-registret och på vilket sätt?
”Det blir färre frågor till mig om att sätta in mediciner  vid oro och sömnbesvär. De frågorna har minskat betydligt och jag märker en tydlig skillnad på minskad användning av sömnmedel och psykofarmaka”.

Används utskrifterna från registret som underlag vid rondarbetet?
”Ja, utskrifterna används ofta vid utvärderingar och vid läkemedelsgenomgångar. Ett tips till andra läkare är att få ta del av BPSD-registreringen före beslut om ändrad läkemedelsbehandling”.

Något annat som du vill lyfta fram eller tipsa andra med när det gäller BPSD-registret?
”Att arbete med BPSD-registret ger en tydlig utvecklingsmöjlighet för omvårdnadspersonalen och avlastar ofta sjuksköterskan”.

/ Anders Sundberg, geriatriker (Medicinskt ansvarig läkare, Legevisitten- läkare i SÄBO)

 
 
INSPIRATION! ”Möjligheten att ge rätt omvårdnad och bemötande, är två hörnstenar i arbetet med BPSD–registret. Det gör personalen medveten och ger möjlighet att mer strukturerat följa patientens symptom”

/ Dr. Bengt Lunnergård, Umeå

 
 
På hemsidan finns en folder som riktar sig till läkare.
Foldern är kostnadsfri och innehåller mer information om BPSD-registret.

Du beställer den antingen via sidan Övrigt/Beställning trycksaker eller HÄR