Tankar & åsikter från läkare om att arbeta med BPSD-registret

”Att arbeta i team är väldigt givande och berikande och att arbeta i multiprofessionella team är en av grundförutsättningarna för en bra och evidensbaserad behandling av personer med BPSD. Enligt min bedömning är det väldigt viktigt att även läkare är en del av teamet runt patienten och använder resultaten från BPSD-registret som underlag för en adekvat bedömning av patientens symptombild och behandling. Icke farmakologiska åtgärder är första prioritet i behandlingen.  Enligt min bedömning är det utöver dessa viktigt med en strukturerad och väl balanserad farmakologisk behandling individuell anpassad till patientens symtombild”.

  • Allmänna farmakologiska åtgärder; genomgång av läkemedelslistan och se över blodtrycksbehandling.
  • Geriatriska råd; låga doser, långsam upptrappning, definiera mål, utvärdera & dokumentera effekt av läkemedel.
  • Specifik läkemedelsbehandling vid BPSD; min rekommendation är att som första steg se över punkterna 1-3 (se bilden nedan)  med tanke på om det finns en behandlingsbar bakomliggande demenssjukdom/kognitiv sjukdom, smärtproblematik respektive sömnstörning. Därefter ska de åtgärderna utvärderas baserat på resultaten från skattningsskalan NPH-NH i BPSD-registret innan man tar ställning till om det finns indikation för behandling med psykofarmaka.

sibylle-LM2

/ Sibylle Mayer, tidigare överläkare vid Minneskliniken, SUS)


TIPS!
Läs gärna mer på sidan Läkemedelsbehandling.
Där finner du även en mycket uppskattad filmad föreläsning med Sibylle Mayer (4 delar, totalt 90 minuter)

 

Tankar & åsikter från läkare …

”Jag tycker att skattningen och uppföljningen (registreringen) är ovärderlig när det trasslar med BPSD. Ibland går vi igenom dem, ibland använder boendet skattningen själva (och jag hör inte så mycket mer).

När BPSD-frågor kommer till Geriatriskt stöd, rekommenderar vi att en registrering görs och används i planeringen – helst före läkemedel. Jag har berättat om skattningen för säboläkarkollegorna på våra halvårsträffar och föreslagit att man hela tiden ber om den för att få igång användningen.

Jag/vi kan bli bättre på användningen och vi jobbar på det!”

/ Eva-Pia, geriatriker i Geriatriska stödteamet, Östersunds kommun

Tankar & åsikter från läkare …

En kortare intervju med Anders Sundberg, geriatriker & MAL (gjord för BPSD-registrets Månadens Gäst, 2015)

Beskriv kort din funktion och roll som MAL på Legevisitten.
”MAL-funktionen har fokus på medicinsk kvalitet, rutiner och medicinsk utveckling och vi samverkar med MAS:ar i kommunerna och hos de privata vårdgivarna. Funktionen innefattar även kompetensutveckling för våra läkare och vi deltar i utbildningar för sjuksköterskorna på boendena”.

Har du i din roll som läkare någon nytta av att personalen använder BPSD-registret och på vilket sätt?
”Det blir färre frågor till mig om att sätta in mediciner  vid oro och sömnbesvär. De frågorna har minskat betydligt och jag märker en tydlig skillnad på minskad användning av sömnmedel och psykofarmaka”.

Används utskrifterna från registret som underlag vid rondarbetet?
”Ja, utskrifterna används ofta vid utvärderingar och vid läkemedelsgenomgångar. Ett tips till andra läkare är att få ta del av BPSD-registreringen före beslut om ändrad läkemedelsbehandling”.

Något annat som du vill lyfta fram eller tipsa andra med när det gäller BPSD-registret?
”Att arbete med BPSD-registret ger en tydlig utvecklingsmöjlighet för omvårdnadspersonalen och avlastar ofta sjuksköterskan”.

/ Anders Sundberg, geriatriker (Medicinskt ansvarig läkare, Legevisitten- läkare i SÄBO)

Tankar & åsikter från läkare …

”Möjligheten att ge rätt omvårdnad och bemötande, är två hörnstenar i arbetet med BPSD–registret. Det gör personalen medveten och ger möjlighet att mer strukturerat följa patientens symptom”

/ Dr. Bengt Lunnergård, Umeå

På hemsidan finns en folder som riktar sig till läkare
Den innehåller mer information om BPSD-registret och går att beställa via sidan Beställning trycksaker eller HÄR

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.