Översatt patient- och brukarinformation om kvalitetsregister

(www.kvalitetsregister.se)

Nationella kvalitetsregister har tagit fram information om och översatt patient- och/eller brukarinformation om kvalitetsregister på andra språk än svenska. Av praktiska skäl är den här informationen inte specifik för varje kvalitetsregister, utan handlar om kvalitetsregister generellt.

Detta är grundinformationen på
Svenska
Arabiska
Engelska
Persiska
Somaliska