BPSD-registrets styrgrupp

Registerhållare

Moa Wibom

Silvialäkare, överläkare & enhetschef
VO Kognitiv medicin, Ängelholms sjukhus, Region Skåne

Ledamot

Håkan Minthon

Sjuksköterska & verksamhetsutvecklare
VO Kognitiv medicin, Ängelholms sjukhus, Region Skåne

Ledamot

Katarina Nägga

Överläkare, docent
Geriatriska kliniken, Linköping

Ledamot

Maggie Andersson

Undersköterska & verksamhetsutvecklare
VO Kognitiv medicin, Ängelholms sjukhus, Region Skåne

Ledamot

Marie Ternström

Fysioterapeut
Sandvikens kommun

Ledamot

Linda Schledermann

Enhetschef
Eskilstuna kommun

Ledamot

Carina Törnkvist

Silviasjuksköterska & verksamhetsutvecklare
VO Kognitiv medicin, Ängelholms sjukhus, Region Skåne

Ledamot

Maria Cavalli

Anhörigrepresentant
Helsingborg

Ledamot

Elisabet Londos

Överläkare & professor
VO Kognitiv medicin, Ängelholms sjukhus, Region Skåne
Lunds universitet

Ledamot

Iris Zahirovic

Överläkare
Minneskliniken, Skånes universitetssjukhus

Ledamot

Johan Nyström

Metodutvecklare
Demensteamet, Luleå kommun

Ledamot

Kimmo Viljamaa

Arbetsterapeut

Kognitionsteamet/Demensteamet, Köpings kommun

Ledamot

Linus Jönsson

Professor, civilekonom & docent i hälsoekonomi
Karolinska institutet, Stockholm