BPSD-registrets styrgrupp

Registerhållare

Moa Wibom

Silvialäkare, överläkare & enhetschef
Enheten för Kognitiv medicin, Ängelholms sjukhus, Region Skåne

Ledamot

Bertha Ragnarsdottir

Projektledare, demensprojekt
Linköpings kommun

Ledamot

Elisabet Londos

Överläkare, professor
Minneskliniken, Skånes universitetssjukhus
Lunds universitet

Ledamot

Håkan Minthon

Sjuksköterska
Kunskapscentrum demenssjukdomar, Region Skåne

Ledamot

Katarina Nägga

Överläkare, docent
Geriatriska kliniken, Linköping

Ledamot

Maggie Andersson

Undersköterska
Kunskapscentrum demenssjukdomar, Region Skåne

Ledamot

Marie Ternström

Fysioterapeut
Sandvikens kommun

Ledamot

Carina Törnkvist

Silviasjuksköterska
Kunskapscentrum demenssjukdomar, Region Skåne

Ledamot

Linda Schledermann

Enhetschef
Eskilstuna kommun

Ledamot

Caroline Pros

Arbetsterapeut
Västerås kommun

Ledamot

Maria Cavalli

Anhörigrepresentant
Helsingborg

Ledamot

Iris Zahirovic

Överläkare
Minneskliniken, Skånes universitetssjukhus

Ledamot

Johan Nyström

Metodutvecklare
Demensteamet, Luleå kommun