Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret.ID 44452589 - Colorscurves Dreamstime.com

Under 2015-2016 anordnade vi ett projekt i hur man på enheterna kan använda sina resultat från BPSD-registret i förbättringsarbete.

8 team från enheter i Skåne och 4 team från enheter i Stockholms-regionen anmälde sitt intresse för projektet.

 

Projektet var upplagt med tre lärandeseminarier (LS).

– LS1 (första seminariet) handlade om olika metoder och utbildning i att titta på sina resultat.
– LS2 (andra seminariet) handlade om uppföljning och inspiration.

Under och mellan seminarierna fanns möjlighet att arbeta med sitt material för att hitta och genomföra ett eget förbättringsarbete utifrån sina resultat i BPSD-registret.
Mellan varje seminarium fanns också möjlighet att få coachning från oss på registret samt från en medarbetare från kommunförbundet (Skåne).

– LS3 (tredje och avslutande seminariet) handlade om att enheterna redovisade sina förbättringsarbeten och fick möjlighet att göra en poster om sitt förbättringsarbete.

 

Läs gärna BPSD-registrets slutrapport från projekten Rapport förbättringsarbete 2016-06-21

Ta gärna del av de olika förbättringsarbetena nedan

 

Arbetena redovisas i sin helhet, där slutresultatet blev presenterat i en poster (se bildspel längst ner) och med en rapport kring hur teamet arbetat samt en powerpoint-presentation där arbetet presenterades vid LS3.

 

Bunkeflogården Attendo, Malmö – Slutrapport förbättringsarbete 2016

Bunkeflogården Attendo, Malmö – Presentation av förbättringsarbete 2016

Dalängens äldreboende, Håbo kommun – Slutrapport förbättringsarbete 2016

Dalängens äldreboende, Håbo kommun – Presentation av förbättringsarbete 2016

Demensteamet, Skurups kommun – Slutrapport förbättringsarbete 2016

Demensteamet, Skurups kommun – Presentation förbättringsarbete 2016

Gabriels gård Vardaga, Sollentuna – Slutrapport förbättringsarbete 2016

Gabriels gård Vardaga, Sollentuna – Presentation förbättringsarbete 2016

Ljungåsen, Klippans kommun – Slutrapport förbättringsarbete 2016

Ljungåsen, Klippans kommun – Presentation förbättringsarbete 2016

Ribbings backe Temabo, Sollentuna – Slutrapport förbättringsarbete 2016

Ribbings backe Temabo, Sollentuna – Presentation förbättringsarbete 2016

Sjögläntan, Hässleholms kommun – Slutrapport förbättringsarbete 2016

Sjögläntan, Hässleholms kommun – Presentation förbättringsarbete 2016

Smygehemmet, Trelleborgs kommun – Slutrapport förbättringsarbete 2016

Smygehemmet, Trelleborgs kommun – Presentation förbättringsarbete 2016

Stella, Svedala kommun – Slutrapport förbättringsarbete 2016

Stella, Svedala kommun – Presentation förbättringsarbete 2016

Åsengården, Bräcke diakoni – Slurapport förbättringsarbete 2016

Åsengården. Bräcke diakoni – Presentation förbättringsarbete 2016

Östergården, Trelleborgs kommun – Slutrapport förbättringsarbete 2016

Östergården, Trelleborgs kommun – Presentation förbättringsarbete 2016