Vad är BPSD-registret?

 

Vill du snabbt och överskådligt få information om vad BPSD-registret är … ?
Kanske behöver medarbetare och/eller anhöriga introduceras i arbetet … ?

 

Använd gärna bildspelet nedan. Det innehåller en enkel, men överskådlig introduktion t.ex. om vad BPSD-registret är, hur man arbetar med det och vilka positiva resultat man kan få.

Bildspelet går att använda enskilt eftersom bilderna innehåller mycket text, men det passar också bra att utgå från vid olika träffar/möten.

 

 

INFORMATION – Bildspel för ex. nya enheter, omstarter, allmän information / Uppdaterat oktober 2019