Vad är BPSD-registret?

 

Vill du snabbt och överskådligt få information om vad BPSD-registret är?
Kanske behöver medarbetare och/eller anhöriga introduceras i arbetet?

 

Använd gärna filmen och bildspelet nedan. De innehåller en enkel, men överskådlig introduktion om till exempel vad BPSD-registret är, hur man arbetar med det och vilka positiva resultat man kan få.
Filmen kan användas för att presentera BPSD-registret till exempel vid möten med anhöriga, politiker, chefer och ledning eller för nya enheter som ska starta upp arbetet. Bildspelet ger en mer ingående presentation av BPSD-registret och går att använda dels enskilt eftersom bilderna innehåller mycket text, men det passar också bra att utgå från det vid olika träffar och möten för samma målgrupper som ovan.

Informationsfilm om BPSD-registret (jan 2021)
Klicka på filmen för att starta den.

Bildspel / sammanfattande information om BPSD-registret (uppd feb 2021)

Bildspelet lämpar sig väl för information om vad BPSD-registret är samt om hur det fungerar att arbeta med det.