KunskapsCentrum för demenssjukdomar / Minneskliniken, SUS

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Skanes-universitetssjukhus/Organisation-A-O/kunskapscentrum-for-demenssjukdomar/

 

Nationella Kvalitetsregister

http://kvalitetsregister.se/index.html

 

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/demens

 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/aldre

 

SveDem – Svenska Demensregistret

www.svedem.se

 

Svenskt Demenscentrum

www.demenscentrum.se

 


Nätbaserad vårdutbildning / ”Att arbeta i patientnära arbete med personer med demenssjukdom”. 
Filmen är framtagen i undervisningssyfte på SUS, Malmö

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Skanes-universitetssjukhus/Organisation-A-O/kunskapscentrum-for-demenssjukdomar/Utbildning/Natbaserad-vardutbildning-i-demens/

 

Svensk förening för kognitiva sjukdomar

http://kognitivmedicin.se/

 

Vårdhandboken