Trots att närminnet sviker och vardagen sviktar, finns ofta tydliga minnen kvar från det förflutna. Upplevelser från barndomen och uppväxten finns kvar länge hos dem som drabbas av en demenssjukdom. Reminiscens betyder hågkomst eller svag minnesbild och är en metod som bygger på att plocka fram och knyta samman minnen mellan dåtid & nutid.

Reminiscens som metod kan vara ett verktyg i omvårdnadsarbetet och genom att använda sig av bekanta ”föremål” kan man inbjuda till samtal och gemenskap och öka lusten att kommunicera hos personer med demenssjukdomar.

Att tänka på, prata om och att få dela livserfarenheter & minnen, kan bidra till att bevara självkänslan och stärka identiteten hos den som drabbats av en demenssjukdom. Att se sig själv som delaktig i en gemenskap och att känna igen sig i ett sammanhang som är välbekant, kan skapa en känsla av samhörighet och trygghet.

För att kunna väcka glömda minnen, måste vi som personal ha god kunskap om personen vi vårdar och detta kan vi få genom personens levnadsberättelse. Även om syftet med reminiscens och minneslådor är gott, så måste vi som personal vara medvetna om att alla minnen inte bara väcker glädje & välbefinnande, utan också kan väcka undangömd sorg & smärta. Att ha en stor respekt och att vara lyhörd inför vad man vill berätta och inte berätta, är mycket viktigt. Den som använder sig av reminiscens som metod, bör också vara beredd på att kunna ge tid, stöd och tröst i de fall det behövs och ha kunskap i att hantera de känslor som kan komma fram.

Reminiscens kan genomföras på olika sätt; vanligast är nog med hjälp av Minneslådor i en liten samtalsgrupp men det går också bra att använda enskilt med hjälp av Levnadsberättelsen.

På många håll i landet förekommer Minneslådor/Minnesväskor och denna kan innehålla olika föremål som väcker associationer till olika teman, t.ex fotografier, sångtexter, bruksföremål & tidstypiska saker men även föremål som stimulerar andra sinnen, såsom smak, lukt & hörsel.

 

Minneslådor – exempel på teman som förekommer

”Barndomshemmet & Skolåret” // ”60-70-talet”

”Natur & Fritid” // ”Lantbruk” // ”Hantverk & Handarbete”

”Kök & Nostalgi” // ”Bruksföremål” // ”Kafferep”

”Sånger & Psalmer” // ”Högtider”

”Sommar & Semester” // ”Årstider”