Kartorna visar hur täckningsgraden i landet har ökat, sedan registrets start den 1 november 2010.

Markerad kommun betyder att någon/några enheter inom kommunen är anslutna och aktiva i BPSD-registret.

Markerad kommun betyder att enheter från kommunen är anmälda till administratörsutbildningar i höst och därefter kommer att ansluta sig.

 

(Uppdaterad Juni 2016)

 

KARTA april 2016 KARTA Maj 2015x KARTA nov 2014                                                                     KARTA mars 2014     KARTA nov 2013 KARTA April 2013