Vi har kommit en bit in på hösten nu och veckorna går väldigt fort. Den 1 augusti välkomnade vi BPSD-registrets nya registerhållare Moa Wibom, Silvialäkare, överläkare och enhetschef för Kognitiv medicin vid Ängelholms sjukhus, Region Skåne. BPSD-registret utgår numera från Ängelholm och vi som arbetar på kansliet – Carina, Håkan, Karin & Maggie – har därför förflyttat våra arbetsplatser från Malmö till Ängelholm.

 

Hösten har dessutom startats upp med tre utbildningar för certifierade utbildare. Jätteroligt! Det var länge sedan vi kunde genomföra utbildningar pga. pandemin, men nu ser vi framåt och hoppas på en återgång till det mer normala samhällslivet – men med klokhet & gott omdöme i tankarna.

Som meddelat tidigare, så har vi trots de lättade restriktionerna tagit beslutet att även i år ställa in vårt Årliga möte i november. Vi beklagar detta och planerar nu vidare för nästa år istället.

Lästips!

”Effekten av katt på särskilt boende för äldre”
Vetenskaplig studie av Ann-Sofie Edin, sjuksköterska vid Blomsterfonden, Stockholm (juni 2021)
Studier visar att sällskapsdjur kan höja livskvaliteten, minska depressioner, minska mängden kolesterol och blodtryck sjunker. Dessutom har man sett att medarbetare får bättre arbetsmiljö och kostnaderna för vård och medicinering minskar. Det finns en del forskning gjord på vårdhund men forskning på katt i vården är bristfällig.
Studien syftar till att undersöka vilken effekt en katt kan ha på beteendemässiga och psykiska symptom samt på läkemedelsanvändningen hos boende med demenssjukdom.

 

Sammanställning kvalitetsgranskning av åtgärder i BPSD-registret
Under år 2018 genomfördes en innehållsanalys av 1000 slumpmässigt utvalda, avidentifierade registreringar, vilket bland annat ledde till förändringar i hur man arbetar med och skriver in åtgärder i registret. Sammanlagt har tre granskningar av avidentifierade registreringar och åtgärder gjorts under åren 2018 – 2021.
Granskningen har utförts av Carina Törnkvist, regional koordinator vid BPSD-registrets kansli. (Juni 2021)

 

Förbättringsarbete Sjöhem 4, Wasagården i Vadstena
Gott exempel på ett förbättringsarbete / Sjöhem 4, Wasagården i Vadstena / från Hanna Ljungberg, juli 2021
För att öka vårdtagarnas välbefinnande arbetade personalen med bemötandet, för att därigenom kunna minska NPI-poängen på symtomen vanföreställningar, motorisk rastlöshet och lättretlighet.
ta gärna del av deras arbete på länken ovan.

Information på olika språk

Det finns en ny sida (som ännu är under uppbyggnad) här på hemsidan; Information på olika språk

Innan en person registreras i BPSD-registret måste denne informeras om att uppgifter skrivs in i ett kvalitetsregister och om sina rättigheter kring detta. Informationen ska ju vara både muntlig och skriftlig. Dokumentet har tidigare endast funnits på svenska, men är nu översatt till 17 olika språk.

Under hösten kommer vi också att få översatt en enkel och ganska lättläst information om vad BPSD-registret är och hur man arbetar med det, men än så länge finns denna text endast på svenska. Detta dokument är det frivilligt att använda, men kanske kan det användas som en enklare information.

Ta hand om er och var rädda om varandra