Nu är vi redan i slutet av maj och ”vårterminen” har gått fort. Intresset för BPSD-registret är fortsatt stort, vilket vi på kansliet tycker är både mycket viktigt och bra, då kvalitetsregisterarbetet bidrar till att personer med demenssjukdom/kognitiv sjukdom får en högre livskvalitet och bättre tillvaro, anhöriga kan ges en större trygghet och personalen inom äldreomsorgen får en mer utvecklande och stimulerande arbetsmiljö.

Under våren har vi genomfört fyra utbildningar för nya certifierade utbildare. Idag finns drygt 400 aktiva certifierade utbildare runt om i landets kommuner och privata verksamheter. Utbildarna är BPSD-registrets länk ut i verksamheterna och vår erfarenhet är att kommunernas och verksamheternas satsning på utbildare bidrar till ökad kunskap, bättre samordning i kvalitetsregisterarbetet och underlättar implementeringen.
Saknar er kommun/verksamhet certifierade utbildare och ni är intresserade av att utbilda egna, är ni välkomna att kontakta oss för att få veta mer. Mer information finner du här

Årligt möte

Vid den här tiden varje år brukar vi lägga ut information om vårt Årliga möte. Tidigare har detta alltid genomförts i november varje år, men i år tänkte vi göra annorlunda. Istället för att avsluta året med ett årligt möte, så kommer vi att inleda nästa år med den uppskattade dagen. Det kommer alltså inte att genomföras något årligt möte i år utan nästa årliga möte – med samma upplägg som tidigare år – planeras att genomföras i februari/mars 2024 istället.
Vi återkommer här på hemsidan efter sommaren med mer information.

Fungerande behörigheter inför sommaren

Under sommaren kommer vi på BPSD-registret att under några veckor ha begränsade möjligheter att hjälpa till med supportärenden. För att verksamheterna inte ska drabbas har vi önskemål om att ni senast i mitten av juni ser över att enheter och behörigheter ligger rätt och att användarnas uppgifter är aktiva. Välkomna att maila vår supportmail så hjälper vi er gärna. (bpsd.sus@skane.se).
Under sommaren kommer supporten att hålla helt stängt under veckorna 29-31.

Enhetsupplägg

När vi tittar på resultat och aktiviteter i BPSD-registret har vi sett att många enheter inte riktigt kommer igång som planerat. En tanke vi har är att man ibland lägger upp för små enheter.
Det finns en vinst med att dela upp stora enheter i mindre, då statistik kan tas fram per enhet och användas i förbättringsarbete.

Om man delar upp enheten i flera mindre bör man ha målsättningen att merparten av personerna med demenssjukdom/kognitiv sjukdom vid enheten kommer att registreras regelbundet så att det finns ett tillräckligt stort underlag för att använda sina resultat på enhetsnivå. Har man inte har tillräckligt många vårdtagare per enhet, är det bättre att lägga upp lite större enheter, exempelvis ett helt hus. All data samlas då i samma statistik och kan användas för förbättringsarbete på enhetsnivå.

Vi är tacksamma om ni har möjlighet att se över hur enheterna inom ert område är upplagda och höra av er till oss om ni behöver göra ändringar eller har funderingar. Det finns en fördel med en väl genomtänkt struktur innan förändringar av enheter görs, då varje gång en person byter enhet så förloras historik. Hör gärna av er till vår supportmail så berättar vi mer (bpsd.sus@skane.se).

Svenska Demensdagarna i Örebro

Den här veckan (24-25 maj) har BPSD-registrets kansli deltagit som utställare och föreläsare vid Svenska Demensdagarna i Örebro. Mycket trevliga dagar med inspirerande och lärorika föreläsningar samt otroligt många trevliga möten vid vår utställarplats. Ett uppskattat seminarium om att använda statistiken från BPSD-registret i förbättringsarbete genomfördes av Carina och Håkan samt Carina Stenmark, demenssköterska och certifierad utbildare i Torsby kommun.