Vi på BPSD-registrets kansli får ofta höra talas om det fantastiska arbete som ni gör i verksamheterna runt om i landet – både i det lilla & det stora. Vi vet också att det är många som arbetar på i det tysta och inte så ofta hör av sig och det vill vi försöka ändra lite på.

 

Om du som arbetar vid en enhet har ett gott exempel som du vill dela med oss,
så bjuder vi din enhet på en tårta som tack för ert goda arbete.

Vi vill gärna få in fler goda exempel på förbättrade resultat på individnivå, enhets- och/eller kommunnivå och på lyckat förbättringsarbete där man arbetat med hjälp av BPSD-registret.

För att ha möjlighet att få del av erbjudandet vill vi att ert exempel mailas kansliet på: bpsd.sus@skane.se allra senast den 28 februari.
Märk mailet i ämnesraden med ”Gott exempel”.
Ert exempel bör presenteras i ett opdf:at Word-dokument och får gärna innehålla någon passande bild.
Exemplet bör vara minst en A4-sida långt, men gärna längre och det ska beskriva hur ni arbetat för att uppnå ert resultat.
Inskickat material måste också vara helt avidentifierat så att ingen person går att känna igen om det publiceras på hemsidan.

I mailet till oss så skriver ni vilken enhet som skickat in exemplet, en kontaktperson vi kan kontakta samt enhetschefens godkännande och kontaktuppgifter.
Som enhet räknar vi hur ni är upplagda i BPSD-registret, så var noga med att ange vilken enhet exemplet kommer ifrån.

Ta gärna del av andra enheters goda exempel HÄR