Nu är vi snart framme vid årets slut, men först ska vi fira jul och nyår. Två storhelger som väcker känslor, både vackra och glada men för många även känslosamma minnen.
En tid att umgås med varandra, att laga mat och att baka julens traditionella kakor. Att pynta, klä julgranen och ställa fram vackra blommor. En tid att ta det lugnt, finnas nära och att lyssna på berättelser från tiden som varit, men också att få drömma om det nya året som kommer.

 

Vi som arbetar på BPSD-registret vill passa på att tacka er alla för era fina insatser och allt ert engagemang under året som gått! Det är en fantastisk förmån att härifrån få följa era enheters registerarbete och att därigenom få ta del av lite av allt det fina omvårdnadsarbete som dagligen genomförs runt om i hela landet.
Stort tack från oss!

BPSD-registrets innovationspris

BPSD-registrets innovationspris delas ut årligen i samband med vårt Årliga möte. Tyvärr var årets möte inställt, men vi ville gärna dela ut årets pris ändå.
Förra veckan reste vi därför till Köping i Västmanlands län.

Vi vill i år lyfta fram Caritha Grip, specialistsjuksköterska i Köpings kommun för hennes arbete med att bibehålla och fortsätta skapa trygghet för personer med demenssjukdom, vid de tillfällen då de tillfälligt behöver byta miljö som till exempel vid inläggning på sjukhus.
På Carithas initiativ så har kommunens boenden numera som rutin att alltid skicka med personens bemötande- och kommunikationsplan i BPSD-registret vid inläggning på sjukhus. Tanken och syftet med detta är att ge vårdpersonalen möjlighet att fortsätta ge det bemötande som personen med demenssjukdom behöver och är van vid från sin trygga, invanda miljö.

 

BPSD-registrets motivering;

Caritha har på ett innovativt sätt skapat en rutin som bidrar till att en person med kognitiv sjukdom vid inläggning på sjukhus, kan få en tryggare och säkrare vård.
Bemötande- och kommunikationsplanen i BPSD-registret har tagits fram av personal som känner personen väl. Genom att alltid skicka med denna vid inläggning på sjukhus, skapas möjlighet för berörda vårdgivare att fortsätta ge den personcentrerade omvårdnad och det bemötande som ger trygghet åt personen.

 

Läs gärna mer om Caritha och kommunens rutin i nästa inlägg.
Ett stort grattis till Caritha och till Linda och Kimmo som är certifierade utbildare i kommunen samt till hela Köpings kommun för ert fina och viktiga arbete!

300 000:e registreringen

Den 7 december gjordes den 300 000:e registreringen i BPSD-registret. Registreringen gjordes på enheten Ekbacken / Ekoxen i Oskarshamn och vi firar genom att bjuda hela enheten på tårta.

”Patienter med traumabakgrund riskerar få fel diagnos”

Rapporten Risker vid kognitiv utredning av äldre med migrationsbakgrund presenterar ett utvecklingsarbete om sent debuterande posttraumatiskt stressyndrom. Rapporten presenterades i början av december och den uppmärksammar likheterna mellan de båda sjukdomstillstånden kognitiv sjukdom och posttraumatiskt stressyndrom, PTSD samt utmaningarna som kan finnas i differentialdiagnosen.

Skärmklipp

Ur rapporten och en debattartikel publicerad i Dagens Medicin den 1 dec 2021;
Personer med utomeuropeisk bakgrund diagnostiseras med kognitiv sjukdom i genomsnitt sju år tidigare än inrikes födda och av dem som får en kognitiv diagnos före 65 års ålder är andelen utrikes födda dubbelt så stor. I gruppen med flyktbakgrund är dessutom posttraumatisk stress, PTSD, tio gånger vanligare än hos inrikes födda. PTSD, som också är en minnessjukdom, delar många symtom med tidiga stadier av kognitiv sjukdom.

 

Rapporten är framtagen i samarbete mellan Migrationsskolan vid Kunskapscentrum för demenssjukdomar i Region Skåne, Transkulturellt centrum i Region Stockholm och Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering och den finns att läsa på länken ovan.