BPSD-registrets innovationspris

BPSD-registrets innovationspris delas ut årligen i samband med vårt Årliga möte. Tyvärr var årets möte inställt, men vi ville gärna dela ut årets pris ändå. Förra veckan reste vi därför till Köping i Västmanlands län.

Vi vill i år lyfta fram Caritha Grip, specialistsjuksköterska i Köpings kommun för hennes arbete med att bibehålla och fortsätta skapa trygghet för personer med demenssjukdom, vid de tillfällen då de tillfälligt behöver byta miljö som till exempel vid inläggning på sjukhus.
På Carithas initiativ så har kommunens boenden numera som rutin att alltid skicka med personens bemötande- och kommunikationsplan i BPSD-registret vid inläggning på sjukhus. Tanken och syftet med detta är att ge vårdpersonalen möjlighet att fortsätta ge det bemötande som personen med demenssjukdom behöver och är van vid från sin trygga, invanda miljö.

 

Vi vill också passa på att rikta ett tack till Köpings certifierade utbildare, Linda Jakobsson & Kimmo Viljamaa, som gör ett fantastiskt fint arbete inom kommunens verksamheter.

 

BPSD-registrets motivering;

Caritha har på ett innovativt sätt skapat en rutin som bidrar till att en person med kognitiv sjukdom vid inläggning på sjukhus, kan få en tryggare och säkrare vård.
Bemötande- och kommunikationsplanen i BPSD-registret har tagits fram av personal som känner personen väl. Genom att alltid skicka med denna vid inläggning på sjukhus, skapas möjlighet för berörda vårdgivare att fortsätta ge den personcentrerade omvårdnad och det bemötande som ger trygghet åt personen.

Bild lånad från Köpings kommuns hemsida

Ett fint reportage som vi varmt rekommenderar er att läsa finns upplagt på Köpings kommuns hemsida. Sjuksköterska från äldreomsorgen får innovationspris – Köpings kommun (koping.se)

Carithas egen berättelse om rutinen

Att personer med demenssjukdom behöver ett tryggt och bra bemötande är ju inget nytt och det är något som vi inom kommunen arbetar med ständigt. Ett sätt är att använda oss av BPSD-registret som hjälper oss att arbeta personcentrerat och att ge personerna det bemötande de behöver.

Men personerna med demenssjukdom kan även de få somatiska problem och kan behöva sjukhusvård. På sjukhuset är bemötandet och kommunikationen lika viktigt men där ser vi att det ofta brister. Personerna blir mer oroliga då det är en ny miljö och vårdpersonalen vet inte riktigt hur de ska bemöta eller kommunicera med dessa personer. Arbetet som då skett på boendet med BPSD-skattningar och bemötande- och kommunikationsplaner kan raseras ganska fort och personen som var lugn och mådde bra i sin demenssjukdom blir orolig och kanske svår att hantera. Detta leder ofta till att personen skickas hem fortare från sjukhuset och när personen kommit hem måste personalen börja om igen.

 

Hur kan vi då göra för att det ska bli bra för personerna som har en demenssjukdom, för att de ska få ett bra bemötande oavsett vart de befinner sig?

 

För ett par år sedan skickades en patient, från korttidsboende, in till akutmottagningen på sjukhuset här i staden och blev sen inlagd.

Man hade stora problem med bemötandet och kommunikationen på sjukhuset och de tog kontakt med patientansvarig sjuksköterska, i detta fall Caritha Grip, på boendet.

Sköterskan på sjukhuset frågade hur man gjorde på boendet och då svarade Caritha att det fanns en bemötande- och kommunikationsplan som var gjord i BPSD-registret och att hon kunde skicka över den då den fungerade på boendet. Sagt och gjort, hon faxade upp den till sjukhuset som kunde börja arbeta utifrån den. Caritha poängterade att de gärna fick återkomma om det var något oklart.

Resultatet lät inte vänta på sig, de använde sig av bemötandet och personen lugnade ner sig och de kunde fortsätta utredning och behandling på sjukhuset. Arbetet som påbörjats på boendet kunde fortsätta utan större avbrott vilket gynnar alla, främst patienten.

 

Utifrån detta ärende fortsatte Caritha att skicka med bemötande- och kommunikationsplanen till sjukhuset tillsammans med vårdrapporten. Hon implementerade detta även till sina kollegor på boendet. De såg att patienterna mådde bättre och fick en tryggare vård. Detta har vi i kommunen nu utvecklat vidare och vi skickar alltid med bemötande- och kommunikationsplanen till sjukhuset tillsammans med vårdrapporten. På vårdrapporten finns en ruta där vi markerar att en bemötande- och kommunikationsplan finns och är medskickad.

 

Förhoppningen är att vi i framtiden ska kunna skicka med bemötande- och kommunikationsplanen i den elektroniska rapporten till sjukhuset och att man även ska kunna lägga till den i patientens journal. Men detta är en större process.

 

För denna idé tilldelades Caritha Grip, Specialistsjuksköterska inom Demensvård, BPSD-registrets innovationspris 2021 med motiveringen:

 

”Caritha har på ett innovativt sätt skapat en rutin som bidrar till att en person med kognitiv sjukdom vid inläggning på sjukhus, kan få en tryggare och säkrare vård.
Bemötande- och komunikationsplanen i BPSD-registret har tagits fram av personal som känner personen väl. Genom att alltid skicka med denna vid inläggning på sjukhus, skapas möjlighet för berörda vårdgivare att fortsätta ge den personcentrerade omvårdnad och det bemötande som ger trygghet åt personen.”

 

Fler bilder finns att se i inlägget innan detta (December 2021)