I ”Veckorna som gått” har det fortsatt att vara stor efterfrågan på utbildningar & information om BPSD-registret. Detta ser vi som mycket glädjande & det ger oss massor att göra! Vi håller för närvarande på att organisera speciella utbildningar för nya utbildare inom BPSD-registret, då vi hittills inte varit så många. Förfrågningar om utbildningar och anslutning till registret ökar och för att kunna tillgodose de önskemålen, behöver vi hjälp av fler personer runt om i landet. Detta gör ju också att spridningen av BPSD-registret och kunskapen om BPSD går fortare, vilket vi ser som positivt.

I ”Veckan som gick” höll vi två utbildningar; en i Göteborg och en i Kista/Stockholm.

Vi Välkomnar Er från utbildningen i Göteborg; Vårgårda kommun, Kosmo Hagalunds sjukhem i Linköping, Svartedalens äldrecentrum från Göteborg, Kosmo Vifolkagården i Mantorp, Ekebacken i Töreboda kommun, Kaprifolgården i Orust kommun samt demensteamen i Borås & i Lilla Edets kommuner.

Vi Välkomnar också nya administratörer från redan anslutna enheter; Mälarbacken i Stockholm & Resursteamet i Strängnäs samt nya enheterna Lötsjögården i Sundbybergs kommun & Demensteamet i Solna kommun.

  

 

 

En uppdaterad karta över vår täckningsgrad ser just nu ut så här!

 

 

De vinröda fälten visar kommuner som vi har anslutna & aktiva enheter från.

De gula fälten visar kommuner/områden där vi har inbokade utbildningar samt enheter som bokat in utbildningsplatser under våren.