”Veckan som gick” är tänkt som en sammanfattning & som en uppdatering på vad som händer i BPSD-registret. Tanken är att sidan ska ligga ute på måndag morgon, men … redan andra veckan fick vi tyvärr ändra på de planerna …

Att man får ändra sina planer är inget nytt för oss som arbetar med personer med demenssjukdomar, utan något som vi är ganska vana vid. Arbetet i omvårdnaden bygger ofta på planeringar och på en vilja att göra tillvaron meningsfull. Ibland vill man så mycket och det är inte ovanligt att stora, välplanerade aktiviteter förekommer; att man samlar hela boendet till sångstunder, man har bingo, grupputflykter eller andra trevliga sammankomster/aktiviteter. Inget fel i det, för det är något som uppskattas och behövs av många. Det man inte ska glömma bort i sin välvilja att prestera något bra, är att det för väldigt många andra personer med demenssjukdomar, inte alls är så lämpligt. Det är inte alla som mår bra av eller som orkar med de krav och den ansträngning som det faktiskt är att delta i alla dessa extra aktiviteter. Alla vardagliga aktiviteter som vi ser som självklara; att stiga upp, klä på sig och få ordning på alla kläder, vad som är tvål, hur man använder tandborsten och allt annat vi vanligtvis gör per automatik är inte längre okomplicerade saker för en demenssjuk person. Att gå ut i matsalen med alla intryck, ljud och rörelser som är runt omkring, när man dessutom kanske inte känner igen var man är. Ibland räcker det med aktiviteten ”här & nu”. De små, små vardagliga stunderna som man delar. Kaffestunden tillsammans i lugn och ro. Gemenskapen när man bläddrar i en tidning. Att Någon har tid att sitta ner en stund och umgås, utan krav på prestation. Att som personal ha ett mål med det man gör i sitt arbete är viktigt, precis som att ha en planering för hur, men minst lika viktigt är det att veta varför och för Vem vi gör allt det vi gör.

Att ha kunskap om och att kunna läsa av den man vårdar, att anpassa det man gör efter dennes behov, förmågor & önskningar; det är en talang och ibland en utmaning. För att slippa den frustration man ibland kan känna när tiden inte räcker till eller när aktiviteten inte blev så lyckad som man velat, är det viktigt att inse att även det som ibland kan kännas litet och obetydligt, kanske alldeles för prestigelöst, ibland är det mest meningsfulla och ett värdefullt sätt att ta väl vara på tiden.

 

Vad hände då i veckan som gick?

Ur BPSD-registret kan du som användare plocka ut mycket information och statistik. Det är dock viktigt att den information ni får ut är korrekt och användbar och därför har arbetet med detta dragit ut på tiden. Vår planering var att kunna presentera denna redan i höstas, men tyvärr blev det inte så. Vi arbetar nu med de sista korrigeringarna på utrapporterna och hoppas att ni snart ska kunna få ta del av all den fakta ni lägger in i registret.

Vi har dock glädjen att kunna visa upp en bra och tydlig statistik när det gäller användningen av BPSD-registret och att intresset hela tiden ökar! Det som är mest glädjande och som visar att ni verkligen använder registret som det är tänkt, är det faktum att antalet gjorda registreringar är fler än antalet personer som har registrerats.  Kan dessutom glädjande meddela er att denna bild redan är något inaktuell, då den plockades ut för en vecka sedan. Här händer det ganska mycket varje dag och det är väldigt roligt att få följa utvecklingen!

Vi efterlyser goda exempel från er som arbetar med BPSD-registret.

Tanken är att presentera dem här på hemsidan och det finns ingen ”mall” för det vi söker, utan vi vill få er att dela med er av era erfarenheter och sprida kunskapen till andra. Dessutom tycker vi det är jättespännande att få se vem ni är & det gör säkert andra enheter också!

Skellefteå kommun arbetar med ett projekt där man har startat upp ett demensteam inom äldreomsorgen. Teamet är multiprofessionellt och deras uppdrag är framförallt att säkra vårdkedjan för personer med demenssjukdom och deras närstående, att sprida kunskap och evidens till personalen som utför omvårdnadsarbetet samt att bistå med sin spetskompetens vid specifika omvårdnadsproblem inom demensvården.

Av CARINA BERGLUND som arbetar som vårdutvecklare i Skellefteå kommun har vi fått en sammanställning av deras delårsrapport och denna kan ses som en mycket positiv första utvärdering av deras projekt. Väldigt förenklat kan man säga att ett multiprofessionellt team bidrar till att minska BPSD hos personer med demenssjukdom, både när det gäller allvarlighetsgrad och frekvens. Omvårdnadspersonalen upplever att de genom teamet fått en ökad kunskap och ett bra redskap/arbetssätt/tankesätt att använda inom vården och omsorgen. Dessutom visar utvärderingen att det finns ekonomiska besparingar att göra genom att arbeta så här.

Sammanställningen av projektet finner ni via länken nedan, men den kommer inom kort även att återfinnas som PowerPoint-bilder på en egen sida, under fliken ”Anslutning till registret” – ”Hur arbetar man med registret” . Ta er tid att läsa den, för den innehåller väldigt mycket bra information! Vi passar på att tacka för en mycket intressant läsning & vi hoppas att vi får fortsätta att följa ert projekt – Tack Carina & Skellefteå kommun och Lycka till!

Skellefteå / sammanställning av delrapport 2011

 

Utbildningsfilm

Innan vi avslutar för denna veckan så vill vi passa på att tipsa om en utbildningsfilm om ”Att arbeta i patientnära arbete med personer med demenssjukdom”. Filmen är gjord i Malmö, Skånes Universitetssjukhus, SUS och du finner den under ”Länkar”.

Nästa vecka kommer du att få information om nya enheter & en intressant presentation från Ovanåkers kommun !

 

Vi önskar er alla en riktigt fin januarivecka!