2015-01-12

Utbetalning av prestationsersättning för 2014

När det gäller utbetalning, så har alla kommuner (kommunledning, alltså ej anslutna enheter) fått instruktioner via mail om hur de ska göra för att hämta hem prestationsersättningen.

Ekonomiskt ansvarig i kommunen ska skicka en faktura på beloppet som finns i Socialstyrelsens bedömning till SKL för utbetalning av pengarna.

Hur pengarna sedan fördelas vidare inom kommunen, avgörs av respektive huvudman.

 

 

2015-01-15
UPPDATERAD INFORMATION gällande prestationsersättningen

Information om utbetalning av prestationsersättningen för 2014 har skickats ut till kommunerna från SKL. Ingen information kommer att skickas direkt till enheterna utan ni får ha en diskussion med er kommunledning om hur ni får del av ersättningen.

(BPSD-registret fördelar ingen prestationsersättning utan detta sköts enligt informationen som gått ut till kommunledningen)

 

SKL har gått ut med nedanstående information;

Gällande överenskommelsen om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014.

Nu är beslut fattat gällande prestationsersättning för 2014. Här kommer information om hur ni gör för att få er del av ersättningen.

Satsningen har syftat till att, genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka äldres behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting.

Syftet med intjänade prestationsmedel under 2014 är att de ska användas till förbättringsarbete inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2015. 

Prestationsbaserade medel inom ramen för denna överenskommelse får således användas under 2015.

 

 Se bifogade filer

Bilaga 1)  Information om fakturering prestationsersättning 2014

Bilaga 2)  Fördelning av prestationsersättning

 

 

Denna information har skickats för kännedom till:

Kommundirektörer

Landstingsdirektörer

Socialchefer

Hälso- och sjukvårdsdirektörer

Ekonomichefer kommuner och landsting/regioner

Läns- och regionförbunden

Utvecklingsledare

Plattformsledare