Genom länken nedan går det att se en samlad statistik för BPSD-registret och de kvalitetsregister som ingår i regeringens och SKL’s satsning ”En sammanhållen vård & omsorg om de mest sjuka äldre”.

När du kommer in på utdataportalen kan du sedan göra val utifrån den statistik du vill se.