Uppdatering i BPSD-registret

BPSD-registret kommer att vara stängt för uppdateringar från kl. 15.30 den 2 maj till kl. 10 den 3 maj.
Under denna tiden kommer det inte gå att varken logga in eller att ta fram data.

 

Den främsta anledningen till uppdateringen är att vi byggt in kontrollfrågor på ett par variabler för att säkerställa att det är korrekt data som skrivs in.

 

  • Ny flik: När du loggar in på en persons sida för att göra en registrering, möts du av en ny flik. Rutan för teamdeltagare i processen har tagits bort och ersatts av den nya fliken. Du fyller i uppgifterna på samma sätt som innan.
  • Två variabler i NPI-skalan samt under Tänkbara orsaker har fått kontrollfrågor för vissa värden. Detta innebär inte att det du skrivit in är fel, men att du bör kontrollera uppgifterna som systemet uppfattar som motstridiga.
  • Diagnos. Om du ändrar en diagnos kommer en kontrollfråga att be dig bekräfta ändringen.
  • Fliken Läkemedel. Samma funktioner som innan, men förtydligande kring den obligatoriska kryssrutan.

Vi tror inte att uppdateringarna kommer att vara så komplicerade eller påverka ert arbete speciellt mycket, utan ni fortsätter att arbeta med BPSD-registret precis som innan.
Skulle det uppstå några tekniska förseningar under uppdateringen, vilket vi inte hoppas, så meddelar vi detta här på hemsidan och i er Facebook-grupp.

 

Har ni en planerad registrering under den här tiden, så tipsar vi om att använda pappersmallen vid genomgången och att skriva in uppgifterna i efterhand. Mallen finns på sidan Dokument här på hemsidan.