Resultat från projekt i förbättringsarbete

Några utvalda enheter som arbetar aktivt med BPSD-registret blev inbjudna i att delta i ett pilotprojekt kring förbättringsarbete. Syftet var att visa hur man kan använda sin data i vardagen.
Tre enheter deltog i projektet som pågick under våren 2021;

  • Bergesta omsorgsboende i Nordanstig
  • Burträskgårdarna i Skellefteå
  • Blåvingen i Trollhättan

 

Är du intresserad av att veta mer? Maila gärna kansliet!

På länken nedan kan du ta del av deras arbete och resultat genom de presentationer de hade på avslutningsdagen
Projekt Förbättringsarbete 2021 – sammanställning