Regeringen avsätter 8 miljoner kronor i en ny satsning för att stärka äldreomsorgen

Regeringen meddelade i ett pressmeddelande från Socialdepartementet i tisdags att de avsätter 8 miljoner kronor i en ny satsning för att stärka äldreomsorgen och vården för personer med demenssjukdom/kognitiv sjukdom.

 

Anna Tenje, äldre- och socialförsäkringsminister säger följande i pressmeddelandet;

– ”Demens är en av de stora folksjukdomarna och uppskattningsvis lever mellan 130 000 och 150 000 personer med en demenssjukdom i Sverige. Genom att vi avsätter 8 miljoner kronor till både demensregister och kommunernas förbättringsarbete kan arbetet med demens stärkas ytterligare. Regeringen stödjer kommunernas förbättringsarbete för att på lång sikt utveckla och förbättra vården och omsorgen för personer med demenssjukdom. En person med demenssjukdom har oftast behov av både vård och omsorg. Det finns många utmaningar i samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten, vilket ofta kan innebära svårigheter för den enskilde och vi hoppas med denna satsning överbrygga några av dem”.

 

Läs hela pressmeddelandet här Regeringen stärker arbetet med demens genom att avsätta 8 miljoner kronor i ny satsning för stärkt äldreomsorg – Regeringen.se

För BPSD-registrets del så innebär detta att vi beviljas 2,5 miljoner kronor för att öka kunskapen inom äldreomsorgen om hur BPSD­-registret kan användas i förbättringsarbete och för att stödja kommunernas arbete med att använda sina registerdata i förbättringsarbete.
Vi på kansliet ser fram emot ett otroligt spännande och givande år och hoppas att vi genom olika åtgärder kan bidra både till ökad kunskap och användning av registerdata för att stärka ert arbete ute i kommunerna.