Uppdaterat innehåll – Rapporter

Innehållet bakom den röda rutan ”Rapporter, Statistik & Kvalitetsindikatorer” är nu något förändrat. Där hittar ni numera två olika rapporter med resultat; antingen för att beställa direkt eller för att få som prenumeration till din egen mail.