2012-09-05

Viktig information om prestationsersättningen !

Den 30 september är sista dagen för att ta del av prestationsersättningen. Innan dess; kontrollera att alla registreringar är fullständiga & signerade.  Kontrollera även att ni har fyllt i vilken typ av vårdenhet personen vårdas vid (under fliken ”patient”).

Samtliga uppgifter måste vara ifyllda för att prestationsersättning ska utgå. Vi kommer senare att lägga ut information på hemsidan om hur man ska gå tillväga för att ansöka om ersättningen.