Resultaten för ersättning av årets prestationsersättning är nu klara.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort en överenskommelse om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre år 2014. Enligt överenskommelsen ska prestationsbaserade ersättningar fördelas mellan kommuner och landsting som uppfyller kraven i överenskommelsen.
Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att bedöma om kommuner och landsting har uppnått de krav som regeringen beslutat lämna prestationsersättning för.

Läs gärna mer i Socialstyrelsens rapport för 2014  ”Överenskommelse om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre”

Mer information finner du även på SKL’s hemsida SKL’s hemsida

 

 

Utbetalning av prestationsersättningen 2014

Vi återkommer med mer uppgifter om hur kommunerna gör för att få del av ersättningen, så snart vi fått information om detta. Håll utkik här på hemsidan.

 

 

”Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre” – Regeringens slutrapport

”Målet för den fyraåriga satsningen på de mest sjuka äldre har varit att alla ska kunna åldras med trygghet och självbestämmande, med tillgång till en god vård och omsorg. För att uppnå detta satsade regeringen 4,3 miljarder kronor under perioden 2011–2014, med syfte att stärka och intensifiera samverkansarbetet mellan landets landsting och kommuner. Detta så att vården och omsorgen i större utsträckning ska kunna utgå
från de mest sjuka äldres behov”.

I regeringens slutrapport ges en sammanfattning av satsningen. Eva Nilsson Bågenholm, nationell äldresamordnare, ger en sammanfattning avEva Nilsson Bågenholm arbetet och vi får ta del av hennes personliga reflektioner.

 

Ett kortare utdrag från rapporten när det gäller BPSD-registret:

”Det finns gedigen forskning som visar att personcentrerad omvårdnad, inte läkemedel, är den bästa behandlingen för dessa symtom. Detta finns även beskrivet i de nationella riktlinjerna för demens. Förutom en god omsorg och bemötande krävs även en uttalad struktur i omvårdnaden och kunskaper om demenssjukdomar. Sedan några år tillbaka finns BPSD-registret, som ger stöd och förutsättningar för att kunna arbeta med en personcentrerad vård och som är ett utmärkt verktyg för personalen på demensboenden”

”När det gäller BPSD-registret har spridningen av registret gått oerhört snabbt och finns idag över hela landet. Det har skett fantastiska förbättringar för dem som lider av svåra BPSD-symtom, även för deras anhöriga, och dessutom kan personalen intyga att de fått en betydligt bättre arbetsmiljö. Detta kvalitetsregister har haft en otrolig utveckling och den enda begränsningen har varit att lyckas hinna utbilda all personal i arbetssättet. Syftet med utbildningen är dels att alla ska ha minst samma kunskapsgrund att utgå ifrån, dels att lära sig att använda och förstå hur BPSD-registret ska användas i praktiken. Farhågorna om att det nya arbetssättet skulle innebära högre kostnader och ökade
personalinsatser har inte bekräftats. Snarare vittnar många enhetschefer på demensboenden om att arbetssituationen förbättrats radikalt efter införande av personcentrerad omvårdnad”.

 

Vi rekommenderar er att läsa hela slutrapporten här  Regeringens slutrapport 2014

 

 

Vi passar på att önska er alla en fin Luciadag!

 

311268_10151538509959937_2088931674_n