Prestationsersättningen

Resultatet för prestationsersättningen för 2012 är nu klar. Läs mer HÄR 

Det är kommunerna själv som rekvirerar pengarna och vi kommer inom kort att återkomma med information om hur ni går tillväga. Detta ska göras senast den 31/12 2013 (Observera 2013) 

 

Överenskommelsen för 2013

En ny överenskommelse för nuvarande period är klar och 50 miljoner kronor fördelas till de kommuner vars utförare, oavsett driftsform, inför ett standardiserat arbetssätt vid BPSD-symtom och som registrerar i BPSD-registret.

Prestationsersättningen kommer precis som tidigare att utbetalas till kommunerna i relation till antalet gjorda & kompletta skattningar. Överenskommelsen finner du HÄR 

 

Bra länkar att känna till;

www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/aldre/overenskommelsen-aldre-2013

www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/aldre/battreliv/nyheter-ok-aldre-2012-2013

http://www.kvalitetsregister.se/om_kvalitetsregister/overenskommelse-med-staten