2013-04-07

Mars månad är över och vi är en bit in i april. Äntligen vår, även om vintern försöker hålla sig kvar!

Under månaden som gått har det varit fortsatt högt tempo i BPSD-registret. Många nya enheter och många utbildningar har genomförts runt om i landet. Dagligen kan vi följa antalet registreringar som görs och det är lika glädjande varje gång, eftersom vi vet att ert arbete är till väldigt stor nytta för våra demenssjuka personer!

I mars hade vi bl.a glädjen att få återse våra certifierade utbildare från Falun. Uppföljning, utvärdering & nya mål, stod på programmet.

Vi har även haft uppskattade återträffar i Skövde och på Gotland, där vi träffade administratörer som gått utbildningen för ett tag sedan. Mycket intressant att följa ert arbete!

Vi kommer gärna ut och medverkar vid större återträffar; kontakta oss gärna vid intresse, men med god framförhållning.

 

Alcove – ett EU-projekt

Alcove, är ett gemensamt projekt mellan EU’s medlemsländer & Europeiska kommissionen, med syftet att förbättra kunskapen om demenssjukdomar och dess konsekvenser. Syftet har även varit att främja ett utbyte av information för att bevara hälsan, livskvaliteten, självständigheten och värdigheten, för personer med demenssjukdom samt deras vårdare. Fokus har varit på diagnos i rätt tid och behandling av BPSD.

Vid en avslutningskonferens den 28/3 i Paris, Frankrike, var BPSD-registret inbjudet och Eva Granvik, nationell koordinator för BPSD-registret presenterade detta.

Vid konferensen framhölls BPSD-registret som en bra arbetsmetod, vilket vi givetvis tycker är både roligt & väldigt spännande inför framtiden!

Bilden (till höger) visar projektets slutsats för behandling av BPSD, som är densamma som finns i våra svenska nationella riktlinjer.

På deras hemsida återfinns mycket fakta och där kan du även se videos från när huvudtalarna sammanfattar sitt budskap.

 

Vårdboendet Midskogen i Luleå

”För den svårt demenssjuke personen är det inte stimulans som saknas. Tvärtom. En avskalad inredning, hög personaltäthet & lugn, minskar oron och gör att tvångsåtgärder inte behövs”

I ett reportage på Vårdförbundet.se får vi ett gott exempel på erfarenheter av att arbeta med BPSD-registret. Läs HÄR (Foto: Marie Åsén / Vårdförbundet.se)

 

Läs gärna också …

”Hur kan vi göra personer med demens lyckligare” Iréne Ericsson skriver utifrån sin doktorsavhandling. (Artikel av Jenny Lofterup). Läs HÄR

En annan artikel av Jenny Lofterup är ”Hund på recept tränar minnet hos glömska seniorer” Läs HÄR

”Demensresan” är en serie av reportage som sänts i Radio P4 Sörmland. I ett avsnitt kan du lyssna på Pia Holm, demenssjuksköterska & certifierad utbildare för BPSD-registret. Lyssna HÄR

 

Mälarbackens vårdboende i Bromma, Stockholm

Mälarbacken är en stor enhet som är ansluten till BPSD-registret. Här har man specialiserat sig på att arbeta med validation som omvårdnadsåtgärd & man har satsat på att ge undersköterskor specialutbildning i metoden. Läs gärna reportaget i Kommunalarbetaren.se HÄR

 

Vi passar på att avsluta med en klassisk ”vårvinter”-bild från Motala, där vi genomförde en utbildning i påskveckan.

Önskar er alla en fin start på en ny vecka !