IT-säkerhet

 

Vi får just nu en hel del mail med frågor kring registrets säkerhet relaterat till Log4j.
BPSD-registret påverkas inte av detta, då vårt system, som använder Pharos applikationer, inte använder Log4j.