Så här får man del av prestationsersättningen

Den 12 december 2013 beslutade regeringen om prestationsbaserade medel för kommuner och landsting som nått målen i överenskommelsen 2013.

För att få del av prestationsersättning skickas faktura till Sveriges Kommuner och Landsting. OBSERVERA att det är socialchefen eller motsvarande för varje kommun som ansöker, inte enheten själv!

1 / Fakturering av prestationsersättning för ÖK 2013 kan ske omgående och enligt nedanstående:
Märk alla handlingar med dnr 09/5304
Ange er kontaktperson samt uppgifter om telefon och e-post.
Ange referens/grunduppdragsnummer 329112

2 / Fakturan skickas med fördel elektroniskt till sara.rydell@skl.se
Annars via post till:
Sveriges Kommuner och Landsting
Attn: Sara Rydell/VO
118 82 STOCKHOLM
Organisationsnummer: 222000-0315
Fakturan ska vara utan moms och med betalningsperiod 60 dagar.
Inga dröjsmålsfakturor kommer accepteras av SKL.

 

 

Länk till information om prestationsersättning 2013 http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/aldre/nyheter-ok-aldre-2013-2014

 
Länk till slutrapport från Socialstyrelsen gällande överenskommelsen för 2013 http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-12-4

 
Länk till överenskommelsen  för 2014 http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/aldre/overenskommelsen-aldre-2014