Oktober månad är här och den för med sig en del förändringar. Satsningen ”Bättre liv för sjuka äldre” är nu avslutad som satsning, men självklart fortsätter vi alla med allt det goda arbete vi gör varje dag för våra äldre! Vi fortsätter att arbeta med BPSD-registret precis som vanligt och hoppas att ni alla har fått så mycket kunskap och inspiration att ni gör detsamma!

 

Ny lag från den 1 oktober 2014

Ändringar genomförs i patientdatalagen som omfattar personer med nedsatt beslutsförmåga. Syftet är att förbättra vården,lag omhändertagandet och livskvaliteten för dessa personer.

Beslutet innebär följande;

Det blir tillåtet att behandla personuppgifter i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister om patientens inställning till behandlingen har klarlagts i möjligaste mån. Det får heller inte finnas anledning att anta att patienten skulle ha motsatt sig detta.

Detta innebär att man även i fortsättningen ska informera om att uppgifter kommer att läggas in i ett kvalitetsregister. Om personen har svårt att förstå informationen och har nedsatt beslutsförmåga, ska man fråga närstående om vilken uppfattning de anser att individen har till detta.

HÄR kan du läsa hela lagtexten

 
Prestationsersättningen

Den 30 september var sista dagen för att få del av prestationsersättningen. Ersättningen ges per registrering och precis som tidigare år, så gäller ersättningen för kompletta registreringar och för personer över 65 år samt för max 1 registrering/vecka per person (vårdtagare).

Allra sista dagen för att göra korrigeringar i era gjorda registreringar är den 15 oktober men tänk på att skattningarna ska vara gjorda och daterade i september.

Vi återkommer senare i höst med besked om hur ni gör för att ta del av ersättningen. Kammarkollegiet arbetar nu med att sammanställa alla registreringar och återkommer i slutet av november med besked om detta. Så snart vi fått del av den informationen lägger vi ut den på hemsidan.

 

”Pappersregistreringar”

Från och med den 1 oktober tar vi inte längre emot det vi kallat för ”pappersregistreringar (dvs de registreringar som ni skickat in månadsvis istället för att registrera i datorn). Vi hoppas att ni kommer igång att använda registret på riktigt nu istället och på så sätt kan dra nytta även av er statistik och arbeta med denna i förbättringsarbeten.

 

Produktionsstatistik

Ta gärna en titt på hemsidan under fliken ”Om BPSD-registret / Utdata”. Varje månad lägger vi ut alla kommuners statistik på antal gjorda registreringar.

 

Årliga mötet den 19 november

BPSD-registret har sitt Årliga möte den 19 november och intresset för dagen är väldigt stort! Dagen är fullbokad och detta tycker vi är jätteroligt!

Vi kommer i efterhand att lägga ut information från dagen här på hemsidan och hoppas på så sätt att ni alla kan få ta del av den!

 

Certifierade utbildare

Under hösten har vi satsat på att utbilda fler certifierade utbildare och de senaste tre veckorna har vi genomfört lika många certifieringsutbildningar. Vi kan nu med glädje berätta att vi & ni nu har ca 190 duktiga certifierade utbildare i nästan hela landet!

Dessa arbetar på uppdrag av sin kommun/län/verksamhet och är till stor nytta för er ute i landet. Behöver ni hjälp med utbildning av administratörer, återträffar eller viss hjälp med att komma igång, så får ni gärna höra av er så att vi kan förmedla en kontakt.

 

 
Tårtor!

Häromveckan firade vi att ni nu arbetar med BPSD-registret i 275 berörda kommuner och under  oktober & november kommer ytterliggare några kommuner igång – jätteroligt!TÅRTA 275
Vi har även passerat den 20 000 nyregistreringen och lovat att bjuda på tårta! Så snart vi fått fram vilken enhet som lyckades pricka in denna, återkommer vi med besked om detta.

Nu väntar vi med spänning på att se vem som lyckas göra den 50 000:e registreringen, för även den enheten bjuds på tårta!

Är ni intresserade av att se siffror och aktuella data från registret så ta gärna fram er egen statistik. På både statistiken för grunddata och den lite mer omfattande statistiken med vårdåtgärder m. fl. kan ni följa rikets totala resultat i jämförelse med era egna.

 

Har du ett gott exempel?

Vi vill gärna sprida era goda resultat och dela era erfarenheter, så hör av er till oss!

 

Karin o Eva Patientsäkerhetskonferans 2014

Karin & Eva medverkade vid Patientsäkerhetskonferensen i Stockholm tidigare i september.