20 december 2019

December 2019


Angående kommunernas finansiering för användning av kvalitetsregister

SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner, fd SKL) styrelse beslutade i december 2018 att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKR, finansiera viktiga förutsättningar för att utveckla ett mer samlat system för kunskapsstyrning. I rekommendationen ingår bland annat tillgång till Nationella Kvalitetsregister och brukarundersökningar. De Nationella Kvalitetsregister som ingår i rekommendationen är BPSD, Svenska Palliativregistret, RiksSår, Senior alert och SveDem.

 

De fem Nationella Kvalitetsregistren har fattat ett gemensamt beslut att de kommuner som avslagit eller inte svarat avseende rekommendationen har möjlighet att under 2020 betala en avgift för att använda kvalitetsregistren. Avgiften uppgår till 0,40 kr/kommuninvånare per kvalitetsregister.

 

Här kan du läsa mer om överenskommelsen

 


Förändringar i BPSD-registret

Vi vill uppmärksamma dig på att det är gjort ett par små förändringar i registret.
Texten är ändrad för att bli enklare att förstå, men betydelsen är densamma som tidigare.

 

Fliken TÄNKBARA ORSAKER
– ”Avsaknad av hudbesvär” är ändrat till ”Utan hudbesvär”
– ”Avsaknad av munbesvär” är ändrat till ”Utan munbesvär”

 

Fliken ÅTGÄRDER
– Ordningsföljden i textrutan Åtgärd är ändrad för att bli mer logisk, men innehållet är detsamma som tidigare.

– Begreppet ”Kategori av åtgärd” är ändrat till ”Syfte med åtgärden”.
Innan en åtgärd sätts in är det viktigt att tänka igenom vad som är syftet med åtgärden. Välj syftet (max 2 syften) för åtgärden och klicka i dem.

 

Manualen kommer att uppdateras under januari och läggas ut på hemsidan under Dokument.

 


BPSD-registrets Innovationspris 2019

”Genom kreativa och tydliga textbrickor har Kicki & Alexander i Österbybruk, på ett innovativt sätt förenklat och säkerställt att personal är både förberedda och har kännedom om vad som är viktigt i mötet med personen de vårdar” – så löd motiveringen för en av de två vinnarna.

På Parkvägen i Östhammars kommun har man med enkla medel gjort små textkort/brickor som både ska underlätta för personalen och öka förutsättningarna för att varje vårdtagare ges den omvårdnad som den behöver och som det planerats för. På korten står den viktiga bemötandeplanen och en omvårdnadsåtgärd nerskriven.

Läs gärna mer om textbrickorna och Kicki och Alexanders idé på länken här
Östhammar – Innovationspris 2019