Hoppas att ni alla har haft en fin och avkopplande sommar!

Vi på BPSD-registrets kansli är nu igång igen och har startat upp höstens arbete. Vi ser fram emot nya, spännande utmaningar!

Fokus för vår del kommer under hösten att vara på att arbeta vidare med att förbättra registrets statistikfunktioner, men också på att ta fram studiematerial till webbutbildningen … och så klart, på att blicka framåt på hur vi tillsammans med er alla ska kunna få till registerarbetet runt om i landet och gemensamt arbeta för en god och säker vård för personer med demenssjukdom.

Byte av utförare

Många enheter byter utförare regelbundet – från kommunala till privata och tvärtom eller mellan olika privata verksamheter. Varje gång ett byte sker måste vi göra förändringar i enhetens upplägg i registret så att verksamheterna kan arbeta vidare. Det är därför viktigt att någon från både den gamla och den nya utföraren tar kontakt med oss, så vi kan hålla uppgifterna uppdaterade. Läs mer här

Information angående personuppgifter i registret

Personuppgifter på personer som registrerats i BPSD-registret kommer från och med nu att tas bort automatiskt om personen avlider. Var tredje månad görs en avstämning mot Befolkningsregistret och nästa gång blir i slutet av september.
Om ni har en vårdtagare som avlider så gör ni på samma sätt som idag; ni loggar in på personens sida och går in på fliken Person. Där ändrar ni status från Aktiv till Inaktiv samt Sparar. Personens uppgifter kommer då att tas bort från er enhet. Om ni glömmer detta, kommer det att göras automatiskt i samband med avstämningen mot Befolkningsregistret enligt ovan.

Standardiserat insatsförlopp

Vården och omsorgen för personer med demens är ojämlik i landet, dessutom får patienterna sällan insatser tidigt i sjukdomsförloppet. Nu har Socialstyrelsen tagit fram ett standardiserat insatsförlopp för personer med demens, som ska leda till att insatserna planeras bättre och att vården blir mer jämlik och personcentrerad.

Med hjälp av olika kvalitetsregister, bla BPSD-registret, kan Socialstyrelsen, kommunerna och enheterna själva följa sitt arbete. Läs gärna mer på Socialstyrelsens länkar nedan:

”Demensteam och checklista ska förbättra vården”

”Ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom”

Årligt möte för användare
hålls i år i Katrineholm den 26 november 2019.
Anmälan krävs och görs via hemsidan.
Mer information & anmälan finner du HÄR

Har er arbetsplats förverkligat en idé eller gjort någon satsning
som på ett konkret sätt utvecklat arbetet och arbetssättet kring BPSD-registret?
Kom ihåg att nominera er till vårt årliga Innovationspris.
Läs mer HÄR