I tisdags kunde vi ÄNTLIGEN genomföra BPSD-registrets Årliga möte igen efter två års uppehåll pga. pandemin. Dagen genomfördes i Malmö och var fullbokad med 300 deltagare. Under dagen fick vi lyssna på en blandning av fantastiska presentationer inom olika områden som alla på något sätt berör arbetet med BPSD-registret. Vi hade dessutom glädjen att få dela ut årets Innovationspris till äldreboendet Ribbingska i Lunds kommun.

Tack till alla er som deltog; både till er som generöst delade med er av kunskap och erfarenheter, men också till alla er deltagare som kom och lyssnade och tillsammans skapade många trevliga möten.

”Resultat från året som gått” & ”Kognitiva sjukdomar”
Moa Wibom
, registerhållare och Silvialäkare, enhetschef och överläkare vid Kognitiv medicin inledde dagen med en sammanfattning och redovisning av resultat från BPSD-registret från året som gått. Moa presenterade också de vanligaste kognitiva sjukdomarna och illustrerade på ett lättförståeligt och intressant sätt vilka våra kognitiva funktioner är och hur de påverkas vid kognitiva sjukdomar.

”Vår resa till ett bättre välbefinnande med stöd av BPSD-registret”
Maria Bilinski & Susanne Blom från Klintesväng i Borås stad
presenterade ett väldigt lyckat förbättringsarbete som deras enhet arbetat med.
Innan projektstart år 2020 identifierades en del områden som kunde förbättras inom verksamheten. T.ex. uppmärksammades att fanns en hög oro bland de boende, liksom upplevelsen av ett arbetssätt som inte riktigt fungerade.

Projektets mål var att: öka teamarbetet, öka användningen av smärtskattningsskala och att minska NPI-poängen på avdelningarna. Enheten gick från ett utgångsvärde på 0% för teamarbete och användning av smärtskattningsskala till ett resultat på 100% samt en kraftig sänkning av de boendes NPI-poäng vilket innebär ett ökat välbefinnande.

Ta del av Borås presentation här

 

Ta gärna del av en film som Klintesväng i Borås har gjort. Klicka här eller på bilden bredvid för att se filmen

”Kognitiv sjukdom av Lewy Body typ”
Elisabet Londos
, överläkare vid Kognitiv medicin i Ängelholm och professor i klinisk minnesforskning vid Lunds universitet, delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter runt den kognitiva sjukdomen av Lewy Body typ i en mycket efterlängtad presentation.

”Arbetsprocess för att nå en god kvalité och en personcentrerad vård”
Lena Andersson
, demenssjuksköterska och Ingela, Helene och Helen, specialistundersköterskor presenterade ett förbättringsprojekt de arbetat med på Allégårdens äldreboende i Munkedals kommun.
På Allégården har man tillsammans i de olika yrkesprofessionerna aktivt arbetat för att skapa en bra struktur i arbetet för att lyckas bedriva en personcentrerad vård.
Deras framgångsfaktorer bygger framförallt på en mix av god planering, delaktighet och ny teknik samt på teamarbete mellan professionerna och på närvarande och engagerade ledare som efterfrågar resultat.

Ta del av Munkedals presentation här

”När person, sjukdom och omgivning möts … vad är det egentligen som inte passar in?”
Andreas Jönsson är verksam som Silviasjuksköterska, Specialistsjuksköterska och Äldrepedagog vid Minnesmottagningen på Lasarettet i Ystad samt forskningsassistent vid Sophiahemmets Högskola.
Andreas delade med sig av mycket tänkvärd kunskap som vi alla behöver reflektera kring i kommunikationen och mötet med personer med kognitiva sjukdomar.

Ta del av Andreas presentation här
  

Innovationspriset år 2022

Årets innovationspris tilldelas Sara Söderberg & Margareta Ragnarsson och all personal vid äldreboendet Ribbingska i Lunds kommun för deras arbete med ett Promenadprojekt.

Bakgrund till projektet:
Bakgrunden till Promenadprojektet var att det uppmärksammades en tendens hos de boende som flyttade in på demensavdelningarna på Ribbingska äldreboende att det fanns ett ökat behov av fysisk rörelse. Bristen på rörelse och utevistelse skapade eller förvärrade ofta personens BPSD som motorisk oro, lättretlighet och agitation, vilket skapade ett lidande för framförallt personen själv, men även kunde bli stora utmaningar för anhöriga, medboende och personal.

Vad gjorde man:
En personal frigjordes för att kunna erbjuda planerade och individanpassade promenader måndag till fredag.
De boende som valdes ut till deltagande i projektet var de som genom en BPSD-registrering bedömts vara i behov av individanpassade promenader för att förebygga eller minska BPSD.

Syfte och mål:
• Förebygga och/eller minska BPSD
• Öka livskvaliteteten
• Förbättra arbetsmiljön

BPSD-registrets motivering
”Ribbingska har på ett innovativt sätt skapat en rutin som innebär att en personal varje dag är tillgänglig för individuella promenader för de personer som vid BPSD registreringen bedömts ha nytta av detta som åtgärd för att minska BPSD.
Den nya rutinen är ett utmärkt exempel på hur kvalitetsregister genom individuella åtgärder kan leda till förbättrad livskvalitet både för den enskilda personen, men också bidra till sänkta NPI-poäng för en hel verksamhet”.

Ribbingska kommer att återkomma i ett kommande inlägg här på hemsidan och själv berätta om hur de genomförde sitt Promenadprojekt och om vilka vinster & fördelar de fick genom det.

Se gärna fler bilder från dagen genom att klicka på bilden nedan.
(Vi ber om ursäkt för den dåliga bildkvaliteten)