Uppdaterade avtal

I januari i år skickade vi ut uppdaterade avtal till de kommuner och privata verksamheter som är anslutna till BPSD-registret.

Anledningen till de uppdaterade avtalen är främst de förändringar som gjordes då GDPR infördes, men det gav samtidigt oss en möjlighet att se över och att uppdatera våra användare- och kontaktuppgifter, för att på bästa sätt kunna nå ut till er framöver.

Kostnader för deltagande

En annan förändring som sker samtidigt med de uppdaterade avtalen är att vi tyvärr tvingas ta ut en avgift för deltagandet i BPSD-registret. Information om detta skickades ut till kommunerna samtidigt som avtalen skickades ut.
Anledningen till att en avgift kommer att tas ut fr o m i år, är ett minskat ekonomiskt stöd till de nationella kvalitetsregistren.

Avgiften för deltagande i BPSD-registret hamnar hos kommunerna och den beräknas på en modell baserad på antalet invånare i kommunen.
För privata utförare innebär detta inga kostnader från BPSD-registrets sida, utan de ingår i kommunens avgift.

  • När en kommun väljer att fortsätta att arbeta med BPSD-registret och tecknar avtal enligt given information, så kommer inga förändringar att märkas för deltagande enheter. Kommunens deltagande omfattar då både kommunala enheter och de privata utförare som finns i aktuell kommun.
  • Om en kommun väljer att inte fortsätta att teckna avtal med BPSD-registret så kommer kommunens samtliga anslutna enheter att inaktiveras och stängas och enheterna kan inte längre använda registret. Detta kommer då även att påverka de privata utförare som finns i den aktuella kommunen och även deras enheter inaktiveras och stängs.

Merparten av landets kommuner har redan tecknat nya avtal och betalat in avgiften och vi hoppas givetvis att vi inte behöver stänga ner några enheter.
Information om detta blir aktuellt, kommer i så fall att skickas ut i god tid till alla berörda enheter.

Vid inloggning måste du godkänna att personuppgifter sparas enligt GDPR

Första gången du loggar in efter helgens uppdatering, kommer det att komma upp en textruta.
I textrutan ombeds du att godkänna att dina uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen GDPR.
– Klicka i den översta cirkeln för att godkänna och sen på Bekräfta och du kan därefter fortsätta att arbeta med registret som vanligt.

(Klickar du i den nedersta cirkeln, så inaktiveras din behörighet och du kan inte logga in).

Lösenord

Vi har uppdaterat vårt system när det gäller hanteringen av lösenord.

När du får ditt lösenord för första gången, kommer du att få ett mail. Mailet innehåller;
– ditt användarnamn
– en länk som du klickar på för att skapa ett eget personlig lösenord

Glömt ditt lösenord?
Om du har glömt ditt lösenord gör du precis som tidigare och klickar på ”Glömt ditt lösenord” på registrets inloggningssida. Du kommer då att få ut ett mail med en länk. Klicka på länken för att skapa ett nytt personligt lösenord och kom ihåg det, då inget mail med uppgifterna skickas ut.

Har du bytt arbetsplats?
Om du byter arbetsplats och behöver behörighet till en för dig helt ny enhet, är vi tacksamma om enhetens chef mailar oss information om detta. Vi behöver då veta ditt namn och var du tidigare var behörig, samt var din nya behörighet ska vara och din nya mailadress.

Förändringar i befintlig behörighet på samma enhet
Behöver du bara få utökat eller förändrat din behörighet inom samma enhet som du redan är behörig vid, går det bra att du mailar vår supportmail så hjälper vi dig gärna.

Förändring i testdatabasen

Fr o m imorgon den 3/4 så är formatet på personnumret ni använder i testdatabasen förändrat.

För att inga riktiga personnummer ska kunna användas så använder ni BOKSTÄVER istället för de sista fyra siffrorna.
De åtta första tecknen är fortfarande siffror (År, månad, dag/ ÅÅÅÅMMDD) och där kan ni använda ert eget ”riktiga” personnummer eller ett påhittat.

När bokstäver används istället för de sista fyra siffrorna, blir personnumret aldrig någons riktiga och detta är viktigt för säkerheten & sekretessen, även om all data raderas efter 24 timmar.