2 april 2018

Vi från BPSD-registret hoppas att ni haft en fin Påsk-helg och att ni, precis som vi, ser fram emot att våren äntligen verkar vara här.

Just nu arbetar vi på en kommande uppdatering av hela registret. Detta tar en hel del tid i anspråk och det tar därför tyvärr lite längre tid att få svar på mail just nu. Vi beklagar detta och arbetar på så mycket vi kan.

Uppdatering av BPSD-registret

Efter sommaren kommer BPSD-registret att uppdateras, vilket den här gången innebär att det kommer att ske en del större förändringar i själva handhavandet.
Vi kommer att hålla er uppdaterade kring detta och hoppas att ni ska tycka att förändringarna leder till att registret blir ännu bättre.

Efter sommaren kan det vara bra att titta in på hemsidan regelbundet samt att ta del av de informationsmail som skickas ut.
Ett annat tips för dig som har deltagit i administratörsutbildningen, är att gå med i vår slutna Facebook-grupp. Kontakta oss via ett mail till bpsd.sus@skane.se om du vill gå med. Ange var du arbetar (kommun & enhet) samt din mailadress till din Facebook så skickar vi en inbjudan via mail.

Innovationspriset 2018

För att uppmuntra till utveckling & nytänkande, delar BPSD-registret årligen ut ett Innovationspris. Nu är det dags att nominera någon till Årets pris!
Mer information om detta finner du på länken här INNOVATIONPRIS 2018

Årligt möte för administratörer

I år kommer vårt Årliga möte för alla som deltagit i administratörsutbildningen att hållas den 22/11 i Malmö. Inbjudan & anmälan till dagen kommer ut på hemsidan i slutet av april.

Nätverk för anhöriga

BPSD-registret har startat upp ett nätverk för anhöriga och vi har haft en första inledande träff. Vi ser fram emot detta och hoppas kunna återkomma med mer information när vi har kommit lite längre i planeringen.

 

Två nyare magisteruppsatser

”En god struktur för teamarbetet – Fysioterapeuters erfarenheter av det svenska BPSD-registret”
Emma Karlsson / Examensarbete för magisterexamen i fysioterapi- inriktning demensvård, 15 hp

”Arbetsterapeuters erfarenhet av att arbeta med BPSD-registret”
Elin Wulff / Examensarbete för magisterexamen i arbetsterapi inriktning demensvård, 15 hp

 

Utvärdering av vården och omsorgen för personer med demenssjukdom

Socialstyrelsen sammanfattar resultatet av en utvärdering av vården och omsorgen för personer med demenssjukdom i en rapport.
Positivt i rapporten är att fler personer med demenssjukdom får en fullständig utredning och att fler får demensläkemedel. I utvärderingen lyfts ett stort antal förbättringsområden fram.
Ta gärna del av en sammanfattning HÄR på vår hemsida
Hela rapporten finner du HÄR

Positivt:

 • Fler får en fullständig utredning
 • Fler får demensläkemedel

I utvärderingen lyfts följande förbättringsområden fram:

 • Fler personer med demenssjukdom behöver utredas
 • Bättre förutsättningar inom primärvården
 • Mindre praxisskillnader vid utvidgade demensutredningar
 • Kortare utredningstider
 • Mer jämlik läkemedelsförskrivning Bättre kunskap om och förutsättningar för uppföljning
 • Fler gränsöverskridande demensteam
 • Fortsatta satsningar för att öka personalens kompetens
 • Mer handledning och tid för reflektion – framförallt inom hemtjänsten
 • Fler behöver anpassad dagverksamhet
 • Mer stöd till anhöriga – och anpassat till olika grupper
 • Fortsatta insatser för att förbättra bemötandet vid BPSD
 • Behoven hos personer från andra länder behöver uppmärksammas
 • Bättre möjligheter till utvärdering av demensområdet

För att kunna följa upp området krävs att:

 • Fler verksamheter – både inom landsting och kommuner – ansluter sig till och registrerar i de kvalitetsregister som finns inom äldreområdet, till exempel SveDem, BPSD-registret, Senior Alert och Palliativa registret
 • Det sker en fortsatt utveckling av Socialstyrelsens register, till exempel genom att hälsodataregistren ges lagligt stöd att utökas till att även omfatta de insatser som ges inom primärvården
 • Landsting och kommuner förbättrar den egna verksamhetsuppföljningen
 • Det sker en fortsatt utveckling av forskningen inom området, inte minst när det gäller omvårdnads- och omsorgsinsatser.

Vill du läsa hela rapporten finns den på Socialstyrelsens sida http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-3-2

Har du fått vårt senaste informationsmail?

Det senaste Informationsmailet skickas ut nu strax efter påsk och innehåller viktig information.
Hittar du inte det i inkorgen, kan det ha hamnat bland skräpposten.
Har du inte fått det alls eller vill börja prenumerera på det, så är du varmt välkommen att anmäla dig till nästa mail via en länk på hemsidans startsida (ganska långt ner på startsidans högra del).